Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe48
 • artystyczne48
 • naukowe117
 • socjalne25
 • inne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia motywacyjne Miasta i Gminy Szlichtyngowa 2024

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowa

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2024

Stypendia motywacyjne Miasta i Gminy Szlichtyngowa 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za rok szkolny 2023/2024.

Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce uczniom klas od IV do VIII, uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szlichtyngowa: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Jędrzychowicach, Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią z ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,20 oraz wzorową ocenę z zachowania.
W danym roku szkolnym w rywalizacji indywidualnej uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 6 października 2021 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Wniosek należy złożyć do dnia 31 lipca 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej (rodzic lub opiekun prawny ucznia).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa poprzez stypendium motywuje uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji. Grono nagrodzonych będzie stanowić pozytywny wzorzec dla wszystkich uczniów oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy. Wręczenie stypendiów nastąpi na uroczystej gali na początku nowego roku szkolnego.

Informacje pochodzą ze strony: szlichtyngowa.pl

Jeśli szukasz innych stypendiów dla uczniów, to zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowa
Rynek 1
67-407 Szlichtyngowa

umig@szlichtyngowa.pl
szlichtyngowa.pl