Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne16
 • artystyczne34
 • sportowe28
 • socjalne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego z szkół ponadgimnazjalnychna 2013/14

organizator:

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Stypendia motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego z szkół ponadgimnazjalnychna 2013/14

Konkurs stypendialny, stypendiów motywacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dla kogo jest to stypendium?
Swoją kandydaturę mogą zgłosić Romowie, którzy:

 • mają obywatelstwo polskie,
 • uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych w systemie dziennym, bądź złożyli papiery do szkoły ponadgimnazjalnej na pierwszy rok.
 • są absolwentami szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendia motywacyjne będą przyznane uczniom, którzy otrzymali najwyższą średnią ocen w roku poprzedzającym okres, za który przyznaje się stypendium. Jeżeli dwóch i więcej uczniów będzie miało taką samą średnią weźmie się pod uwagę w na stępującej kolejności:

 • frekwencję wyliczoną przez szkołę,
 • reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
 • ocenę z zachowania,
 • reprezentowanie szkoły w konkursach artystycznych,
 • reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
 • pracę na rzecz
 • szkoły lub klasy, w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium.

Osoby aplikujące powinny posługiwać się językiem romani oraz kultywować tradycje romskie. Jest to najważniejszym warunkiem otrzymania stypendium, który będzie skrupulatnie weryfikowany. Mile widziani będą także laureaci konkursów oraz olimpiad.

O stypendium: rekrutacja i terminy
Rekrutacja odbędzie się na terenie całej Polski. Aplikującymi mogą byd uczniowie szkół zawodowych, techników, liceum ogólnokształcących i zawodowych. Status materialny stypendystów nie będzie brany pod uwagę. Ostatecznego wyboru stypendystów dokona komisja stypendialna.

Stypendium motywacyjne nie może przekraczać kwoty 2.000,00 zł.; będzie przyznane jednorazowo, w listopadzie 2013r.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do siedziby Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2013r. W przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego, wniosek musi być wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Informacja pochodzi ze strony www.romowie.com.

Kontakt

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku
ul. Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 250 98
rom.ch@pro.onet.pl
www.romowie.com