Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • socjalne11
 • artystyczne35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia motywacyjne dla studentów – Kleszczów

organizator:

Urząd Gminy w Kleszczowie

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 10.11.2023

Stypendia motywacyjne dla studentów – Kleszczów

10 listopada upływa termin, w którym uprawnieni studenci mogą starać się stypendium motywacyjne.

O taką premię za poprzedni rok akademicki mogą się ubiegać studenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie ukończyli 26 roku życia,
 • posiadają stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat,
 • nie uzyskują stałych dochodów na podstawie umowy o pracę, d) ukończyli 1 rok studiów i osiągnęli dobre wyniki w nauce (średnia ocen za rok lub jeden z semestrów co najmniej 4,00) lub wykazali się szczególnym osiągnięciem związanym ze studiami lub osiągnięciem sportowym z zakresu:

autorska książka/monografia naukowa, olimpiada międzynarodowa lub przedmiotowa o zasięgu ogólnopolskim,
zajęcie miejsca I-XX w międzynarodowym konkursie o charakterze naukowym,
zajęcie miejsca I-X w ogólnopolskim konkursie o charakterze naukowym,
artykuł naukowy (czasopismo recenzowane),
udział w kadrze narodowej,
udział w rozgrywkach ekstraligi, superligi i ekstraklasy,
zajęcie miejsca I-XX w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym,
zajęcie miejsca I-X w zawodach sportowych na szczeblu krajowym.
Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest ukończenie I roku studiów oraz każdego kolejnego roku i uzyskanie – bez warunków – wpisu na rok następny. Z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku studiów student może otrzymać stypendium:

za pierwszy kierunek – w wysokości 100 proc. przyznanej kwoty stypendium,
za drugi i kolejny kierunek studiów – w wysokości 50 proc. przyznanej kwoty stypendium.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego,
 • oświadczenie o nieosiąganiu dochodów,
 • informacje osobowe,
 • oryginał zaświadczenia o średniej ocen (min. 4,00) za zaliczony rok studiów wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej oraz informacja o uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu wszystkich egzaminów, potrzebnych do zaliczenia roku akademickiego oraz uzyskaniu wpisu na kolejny rok akademicki lub o zakończeniu nauki,
 • potwierdzenie uzyskania szczególnych osiągnięć (w celu uwiarygodnienia przedstawianych przez studenta osiągnięć należy przedstawić oryginały imiennych dyplomów do wglądu lub uzyskać potwierdzenie wskazanego we wniosku osiągnięcia z uczelni lub odpowiedniej instytucji lub klubu.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy – Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3, pokój numer 5, tel. 44 731-66-25 lub na stronie www.kleszczow.pl w zakładce „Druki do pobrania”.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: kleszczow.pl

A w naszej bazie codziennie pojawiają się nowe, interesujące propozycje stypendialne.

Zainteresowało Cię to stypendium? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy w Kleszczowie Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
tel. 44 731 66 25
kleszczow@kleszczow.pl
www.kleszczow.pl