Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne10
 • socjalne8
 • sportowe8
 • naukowe39
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia „Moja Przyszłość” Towarzystwa Nasz Dom 2022

organizator:

Towarzystwo Nasz Dom

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.01.2022

Stypendia „Moja Przyszłość” Towarzystwa Nasz Dom 2022

„Moja Przyszłość” to program stypendialny, który pomaga spełniać dziecięce marzenia. Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

Adresaci konkursu: dzieci i młodzież przebywająca w:

 • rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
 • usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24.

Wysokość pomocy:

 • Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
 • Dofinansowanie w wysokości do 2000 złotych na dziecko dotyczy korepetycji poszerzających zakres podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – np. nauka obcego języka, kursy na uczelnie wyższe, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań.
 • W przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

Kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi maksymalnie 10 000 zł na Dom (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Priorytety udzielanej pomocy:

 • rozwijające pasje i zainteresowania,
 • pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,
 • przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji,
 • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje).

Podobnie jak w roku ubiegłym, w roku 2021/2022 priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań).
W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik.

Czas składania wniosków: 13 grudnia 2021 – 14 stycznia 2022 r. składanie e-wniosków stypendialnych. (decyduje data przysłania elektronicznej wersji wniosku na adres e-mail: mojaprzyszlosc@naszdom.org.pl).

 • 14 – 31 stycznia 2022 r. weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków.
 • 1 lutego 2022 r. ogłoszenie wyników.
 • 1 – 11 lutego 2021 r. wysyłanie umów do podpisywania przez Domy.
 • 14 lutego – 30 czerwca 2022 r. realizacja wnioskowanych działań.
 • do 30 kwietnia 2022 r. przesłanie do Towarzystwa Nasz Dom raportów cząstkowych z realizacji stypendium.

do 8 lipca 2022 r. przesłanie do Towarzystwa Nasz Dom raportów końcowych i rozliczeń z wykorzystania stypendium (rozliczenie finansowe i merytoryczne przygotowane przez domy)

Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu. Wszystkie zajęcia dofinansowane z programu stypendialnego (w tym korepetycje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia indywidualne itp.) muszą zostać udokumentowane fakturami, bądź umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenie). W wypadku braku wymaganej dokumentacji dotacja będzie musiała zostać zwrócona.

Elektroniczny wniosek w formie tabeli Excel należy wysłać na poniższy adres:

e-mail: mojaprzyszlosc@naszdom.org.pl
w temacie: Program Stypendialny Moja Przyszłość
Koordynator:

Magdalena Molska-Książek, 508 097 012 lub m.molska@naszdom.org.pl

Informacje pochodzą ze strony: towarzystwonaszdom.pl.

Przejrzyj też inne oferty stypendialne w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
tel. 508 097 012
m.molska@naszdom.org.pl
towarzystwonaszdom.pl