Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci44
 • absolwenci25
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe37
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd28
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe – studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 29.08.2009

Stypendia Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe – studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warunki aplikacji

Stypendia Ministra Zdrowia na rok 2008/2009

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce

Student powinien spełnić następujące warunki:

 • zaliczył kolejny rok studiów;
 • nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że nie zaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;
 • posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową:
 • uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:
  – 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00,
  – 4,70, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50,
  – 5,00, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00;
Za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się m.in.:

* pracę w kole naukowym,
* pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych
* współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi,
* publikacje, dzieła artystyczne,
* opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania,
* udział w konferencjach naukowych,
* udział w konkursach i festiwalach,
* nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach,
* studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,
* studia równoległe na drugim kierunku studiów
* praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania,
* certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning,

teaching, assessment – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie,
ocenianie”.
Wnioski należy złożyć do 29 sierpnia 2008 roku.
Miejsce składania wniosków: Sekcja Rekrutacji i Oceny Jakości Nauczania Biura Obsługi Działalności Podstawowej,
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 224 ( II piętro budynek Rektoratu), pon-pt. godz. 9.00-15.00

Kontakt: tel. 57-20-267; adres e-mail: dorota.puchalska@wum.edu.pl

Kryteria oceny

 

Kontakt

.
.
.