Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2012

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

Kto może ubiegać się o stypendium:

O stypendium może się ubiegać doktorant uczelni publicznej lub niepublicznej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Komu może być przyznane stypendium ministra:

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:
– wykazał się postępami w pracy naukowej;
– uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
– uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.

Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości doktorantów. Jeżeli doktorant nie wykazał się postępami w pracy naukowej lub nie uzyskał wyników z egzaminów w poprzednim roku akademickim z powodu urodzenia dziecka lub z przyczyn zdrowotnych, warunku 1 i 2 nie stosuje się.

Jakie osiągnięcia będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków:

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe będą brane pod uwagę następujące osiągnięcia:

– udział w igrzyskach olimpijskich;
– udział w mistrzostwach świata;
– 1 – 5 miejsce w mistrzostwach Europy;
– 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata;
– 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy;
– 1 – 5 miejsce w uniwersjadzie; osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Osiągnięcia sportowe muszą dotyczyć sportów, w których działają polskie związki sportowe. Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

Z jakiego okresu będą uwzględniane osiągnięcia, a z jakiego – wysokie wyniki z egzaminów:

Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od daty rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2012 r., zaś wysokie wyniki z egzaminów będą dotyczyć poprzedniego roku akademickiego.

Gdzie należy złożyć wniosek o stypendium:

Doktorant składa wypełniony wniosek o stypendium kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – Rektorowi uczelni. Wniosek zawiera załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta.

W jakim terminie doktorant może składać wniosek o stypendium:

W roku akademickim 2012/2013 doktorant składa wniosek w uczelni od 1 do 10 października 2012 r.

Jaki jest termin przyznania stypendium:

Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2012 r. Do uczelni i doktorantów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie stypendium:

Informacje zawarte w pkt 1-10 wypełnia doktorant. W pkt. 8 należy podać planowanym termin ukończenia studiów doktoranckich – zgodny z regulaminem studiów doktoranckich. W pkt. 9 wniosku należy wymienić dotychczas uzyskane stypendia ministra oraz inne stypendia, w tym przyznawane przez uczelnie (również dla studentów). W pkt. 10.1. należy opisać postępy w pracy naukowej. W pkt. 10.2. należy wymienić wszystkie przedmioty realizowane w trakcie poprzedniego roku akademickiego wraz z ocenami z egzaminów. W pkt. 11.1 należy podać osiągnięcia, zgodnie z wykazem rodzajów wybitnych osiągnięć określonym w § 2 ust. 4-6 rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1271). Osiągnięcia powinny być opisane w sposób zwięzły (jeżeli to możliwe – w punktach). Przy każdym z osiągnięć należy podać datę jego uzyskania (dzień, miesiąc, rok). W punkcie tym nie należy podawać osiągnięć spoza katalogu wybitnych osiągnięć. 

Szczegółowy schemat opisu osiągnięć:

III.    SPORTOWYCH:

Uzyskane miejsce (ew. w jakiej kategorii), pełna nazwa zawodów (w tym miejscowość i kraj) i data zawodów, np. 2 miejsce (dwójka podwójna) – Mistrzostwa Świata seniorów w wioślarstwie w Poznaniu (Polska) – 01.08.2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
tel. 22 529 27 18

www.nauka.gov.pl