Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne34
 • sportowe26
 • socjalne13
 • naukowe94
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla cudzoziemców 2023

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.09.2023

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla cudzoziemców 2023

Przyznawanie stypendiów Ministra na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w uczelniach artystycznych odbywa się w ramach założeń rządowej współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Na warunkach określonych przez Ministra cudzoziemcy polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej mogą odbywać w uczelniach artystycznych studia stacjonarne ze stypendium refundowanym ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra na zasadach zwolnienia z opłat za kształcenie.

Stypendium Ministra może być przyznane na dowolny kierunek studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim w uczelniach artystycznych, z tym że kandydat może ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra wyłącznie na jeden kierunek studiów.

Cudzoziemcem polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej w rozumieniu regulaminu jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 • osiada Kartę Polaka albo decyzję o jej przyznaniu lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wydaną w trakcie procedury repatriacyjnej;
 •  nie posiada obywatelstwa polskiego i nie złożyła wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.

Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie są poprzedzane rocznym kursem przygotowawczym.

Z obowiązku odbycia kursu przygotowawczego zwolnieni są kandydaci z bardzo dobrą znajomością języka polskiego, na poziomie pozwalającym podjąć studia w języku polskim.  Uczelnia artystyczna może wymagać znajomości języka polskiego potwierdzonej odpowiednim certyfikatem wskazanym przez tę uczelnię.

Stypendium Ministra jest przyznawane na:

 • 10 miesięcy – w przypadku kursu przygotowawczego;
 • regulaminowy okres studiów, to znaczy na taką liczbę semestrów jaką przewiduje regulamin danych studiów

Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje uczelnia artystyczna. Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji na studia obowiązującymi cudzoziemców na wybranym kierunku studiów w wybranej uczelni artystycznej. Opłaty rekrutacyjne wymagane przez uczelnie artystyczne od kandydatów nie są refundowane.

Nie przyznaje się stypendium Ministra kandydatowi, który w poprzednich latach akademickich uzyskał stypendium Ministra i zrezygnował z niego bez uzasadnionych powodów.

Stypendium Ministra nie może być łączone ze stypendium przyznanym przez NAWA lub innego ministra nadzorującego uczelnię, w przypadku gdy stypendysta podejmie jednocześnie studia równoległe lub inną formę kształcenia w podmiotach należących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Dopuszcza się w szczególności łączenie stypendium Ministra ze stypendium na zagraniczne pobyty w ramach Programu Erasmus+ lub w przypadku skierowania stypendysty przez uczelnię artystyczną na pobyty studyjne lub inne w ramach wymiany międzyuczelnianej.

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Więcej informacji o stypendiach dla studentów znajduje się w naszej bazie stypendiów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Departament Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15
00–071 Warszawa
tel. 22 42 10 100
eliza.kujan@kultura.gov.pl
www.mkidn.gov.pl