Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Ministra Edukacji Narodwej dla uczniów z woj. małopolskiego

organizator:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 10.07.2011

Stypendia Ministra Edukacji Narodwej dla uczniów z woj. małopolskiego

Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2010/2011 (pismo przewodnie oraz karty zgłoszenia wraz z załącznikami) należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2011 r.

Pismo przewodnie powinno zawierać:

 • imienną listę kandydatów,
 • numer i datę uchwały Rady Pedagogicznej,
 • datę opinii Rady Szkoły, jeśli została powołana.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2010/2011 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2010/2011. Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym.
Podstawa prawna:
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890),
– art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej należy składać w Kuratorium Oświaty w Krakowi, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w nieprzekraczalnych terminach, o których mowa na wstępie (decyduje data stempla na dzienniku podawczym). Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione. p>

Niezłożenie wniosku oznacza, że w szkole brak jest kandydata do stypendium. Sprawy związane ze stypendiami za wybitne osiągnięcia edukacyjne koordynuje pani Joanna Kosowska-Pikos , wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 191; telefon 12 422 12 87; e-mail: joanna.kosowska@kuratorium.krakow.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.krakow.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Basztowa 22
Kraków

joanna.kosowska@kuratorium.krakow.pl
www.kuratorium.krakow.pl