Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • muzyczne5
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • naukowe21
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Ministra Edukacji Narodwej dla uczniów z woj. małopolskiego

organizator:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 10.07.2011

Stypendia Ministra Edukacji Narodwej dla uczniów z woj. małopolskiego

Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2010/2011 (pismo przewodnie oraz karty zgłoszenia wraz z załącznikami) należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2011 r.

Pismo przewodnie powinno zawierać:

 • imienną listę kandydatów,
 • numer i datę uchwały Rady Pedagogicznej,
 • datę opinii Rady Szkoły, jeśli została powołana.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2010/2011 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2010/2011. Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym.
Podstawa prawna:
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890),
– art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej należy składać w Kuratorium Oświaty w Krakowi, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w nieprzekraczalnych terminach, o których mowa na wstępie (decyduje data stempla na dzienniku podawczym). Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione. p>

Niezłożenie wniosku oznacza, że w szkole brak jest kandydata do stypendium. Sprawy związane ze stypendiami za wybitne osiągnięcia edukacyjne koordynuje pani Joanna Kosowska-Pikos , wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 191; telefon 12 422 12 87; e-mail: joanna.kosowska@kuratorium.krakow.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.krakow.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Basztowa 22
Kraków

joanna.kosowska@kuratorium.krakow.pl
www.kuratorium.krakow.pl