Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010 – woj. mazowieckie

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 19.06.2009

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010 – woj. mazowieckie

Warunki aplikacji

Procedura typowania kandydatów do Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010

Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły (jeśli została powołana), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN):

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
 • do 3 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2008/2009 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne.

Stypendium otrzymuje uczeń – kandydat, który uzyskał przynajmniej jedno z 6 niżej wyszczególnionych kryteriów:

 • zwycięstwo medalowe, nagroda bądź inne równorzędne zwycięstwo w międzynarodowej olimpiadzie lub międzynarodowym konkursie* prac naukowych,
 • tytuł laureata 1-5 miejsca (I lokaty) olimpiady* lub konkursu na pracę naukową**
 • tytuł laureata więcej niż jednej olimpiady (konkursu na pracę naukową) lub równocześnie tytuł co najmniej finalisty innej olimpiady
 • ocenę celująca z przedmiotu realizowanego wg indywidualnego toku lub programu nauki oraz tytuł laureata lub przynajmniej finalisty ogólnopolskiej olimpiady lub konkursu,
 • co najmniej dobre wyniki uzyskiwane z zajęć przewidywanych indywidualnym tokiem studiów,
 • wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, z uwzględnieniem: rangi imprezy, kategorii wiekowej, zajętego miejsca, przynależności do kadry narodowej PZS, najlepsze osiągnięcia w jednej imprezie najwyższej rangi (osiągnięcia sportowe i przynależność do kadr muszą być potwierdzone przez właściwe polskie związki sportowe).

Kryteria dodatkowe:
Przy równorzędnych osiągnięciach pierwszeństwo ma kandydat – uczeń klasy programowo niższej lub kandydat – uczeń niższego etapu edukacyjnego oraz kandydat z wyższą średnią ocen klasyfikacyjnych.

* w każdym przypadku dotyczy zawodów międzynarodowych, w których uczestnictwo odbywa się w porozumieniu z MEN i ogólnopolskich zawodów mających aprobatę MEN,
** jako dodatkowe kryterium uznawane jest też zwycięstwo w przynajmniej jednym z kilku ogólnopolskich konkursów przedmiotowych – naukowych, stale prowadzonych przez znane w kraju instytucje lub stowarzyszenia naukowe (np. konkurs chemiczny im. Swinarskiego – UMK).

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.waw.pl

 

Kontakt

.
.
.