Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Ministra dla studentów i doktorantów

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2016
liczba stypendiów: 929
wartość stypendium: 25 000 zł

Stypendia Ministra dla studentów i doktorantów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kryteria naboru wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi i doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne, związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Student/Doktorant powinien przedstawić swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi Uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni .

Stypendia Ministra są przyznawane studentom/doktorantom na wniosek Rektora, zaopiniowany przez Radę Wydziału. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi w terminie do 15 października 2016 r. jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Wysokość stypendium ustala Minister, lecz nie może ona przekroczyć odpowiednio 15 000 zł w przypadku studentów oraz 25 000 zł w przypadku doktorantów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów dla studentów oraz 84 stypendia dla doktorantów w danym roku kalendarzowym.

Informacje pochodzą ze strony: www.umcs.pl

LINKI:
Szczegółowe informacje dla studentów
Szczegółowe informacje dla doktorantów

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
tel.: (22) 52 92 718
sekretariat.bm@nauka.gov.pl
www.nauka.gov.pl