Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Miasta Żyrardowa dla sportowców 2021

organizator:

Urząd Miasta Żyrardowa

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.09.2021

Stypendia Miasta Żyrardowa dla sportowców 2021

Do 30 września 2021 roku na podstawie Uchwały Rady Miasta Żyrardowa można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Nagroda jest przyznawana dla:

1) zawodników, którzy w momencie osiągnięcia sukcesu sportowego nie ukończyli 25 lat i spełniają poniższe warunki:

 • osiągnęli wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych lub drużynowych,
 • są mieszkańcami Miasta Żyrardowa i zawodnikami klubów, związków i stowarzyszeń sportowych na terenie kraju lub
 • są mieszkańcami Miasta Żyrardowa i zawodnikami klubów, związków i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Miasta,
 • promują Miasto Żyrardów.

2) trenerów i działaczy sportowych, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika i są mieszkańcami Miasta Żyrardowa.

Za wysoki wynik sportowy we:

1) współzawodnictwie krajowym należy rozumieć zajęcie miejsc od I do III w Mistrzostwach Polski,

2) współzawodnictwie międzynarodowym należy rozumieć zajęcie miejsc:

 • od I do V w Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Pucharach Europy, Paraolimpiadach,
  od I do VII w Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane w dyscyplinach sportowych ujętych w wykazie dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe.

Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym ustala się następujące formy:

1) wyróżnień:

 • list gratulacyjny,
 • dyplom,
 • grawerton,
 • puchar,
 • statuetka;

2) nagród:

 • nagroda rzeczowa,
 • nagroda pieniężna.

Nagrodę lub wyróżnienie otrzymuje trener lub zawodnik biorący udział w formach współzawodnictwa sportowego w danej dziedzinie sportu, rozgrywanych w ramach:

 • Mistrzostw Polski lub
 • Mistrzostw Europy, Akademickich Mistrzostw Świata, Pucharów Świata, Uniwersjad, Pucharów Europy, Paraolimpiad lub
 • Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich.

Nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne lub drużynowe.

Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który jednocześnie:

 • w roku złożenia wniosku o nagrodę lub wyróżnienie, albo w roku poprzednim (w okresie, który nie był objęty nagrodą) osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym,
 • reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.

Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać trenerowi, który jednocześnie:

 • w okresie nie dłuższym niż dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku o nagrodę lub wyróżnienie przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
 • reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

Za podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku.

Wysokość Nagrody za osiągnięcia indywidualne lub drużynowe wynosi od 100% do 650% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość nagrody dla trenerów i działaczy sportowych wynosi do 250% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przyznanie nagrody pieniężnej, bądź wyróżnienia może nastąpić na wniosek złożony do Prezydenta Miasta Żyrardowa przez:

 • stowarzyszenie sportowe,
 • związek sportowe,
 • klub sportowy,
 • Komisję Rady Miasta odpowiedzialną za sport,
 • zawodnika lub trenera.

Do wniosku (dostępnym na stronie internetowej lub poniżej) należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięty przez zawodnika wynik we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: zyrardow.pl

W naszej bazie codziennie pojawiają się nowe oferty stypendiów, nie tylko sportowych!

Kontakt

Urząd Miasta Żyrardowa
Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów
tel. 46 858 15 00
urzad@zyrardow.pl
www.zyrardow.pl