Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad 2023

organizator:

Urząd Miasta Poznania

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 20.06.2023

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad 2023

Wniosek o stypendium można składać:

 • elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres skrytki Urząd Miasta Poznania UMPoznan/SkrytkaESP.  W tym celu należy skorzystać z usługi „wyślij pismo ogólne”;

W przypadku przesłania skanu podpisanego wniosku, do plików należy dołączyć wypełniony formularz wniosku w wersji edytowalnej w formacie Word.

W przypadku osób niepełnoletnich wniosek musi zostać wysłany z konta rodzica lub opiekuna prawnego.

lub

 • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań (przy wejściu znajduje się skrzynka podawcza). Do skrzynki należy wrzucić wyłącznie wniosek, a załączniki (w formie skanów dokumentów) oraz wypełniony formularz wniosku w wersji edytowalnej w formacie Word należy przesłać na adres akademickipoznan@um.poznan.pl

lub

przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Pocztą należy wysłać wyłącznie wniosek, a załączniki (w formie skanów dokumentów) oraz wypełniony formularz wniosku w wersji edytowalnej w formacie Word należy przesłać na adres akademickipoznan@um.poznan.pl

Wymagane załączniki:

 • Opinia szkoły z podpisem Dyrektora szkoły
 • Życiorys uwzględniający osiągnięcia kandydata
 • Kopia zaświadczenia uzyskania tytułu laureata/finalisty olimpiady
 • Kopie dokumentów potwierdzających inne osiągnięcia i umiejętności kandydata

Kontakt:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

tel. 61 878 57 40

e-mail: akademickipoznan@um.poznan.pl

Termin i sposób załatwienia
Termin składania wniosków na kolejny rok akademicki – do 20 czerwca każdego roku
Kontakt: e-mail: akademickipoznan@um.poznan.pl tel. 061 878 56 95

Informacje pochodzą ze strony: www.poznan.pl

Inne stypendia dla studentów można znaleźć korzystając z naszej wyszukiwarki stypendialnej.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. 61 878 56 95
akademickipoznan@um.poznan.pl
www.poznan.pl