Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe21
 • socjalne5
 • artystyczne11
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Miasta Łodzi dla uzdolnionych studentów i doktorantów

organizator:

Urząd Miasta Łodzi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendia Miasta Łodzi dla uzdolnionych studentów i doktorantów

Celem programu stypendialnego Miasta Łodzi jest wspieranie pracy naukowej studentów i doktorantów kształcących się na kierunkach priorytetowych. Stypendia mają zachęcić młodych zdolnych studentów do podejmowania nauki na kierunkach priorytetowych, kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, a także prowadzenia badań w priorytetowych dla Miasta dyscyplinach badań naukowych.

O przyznanie stypendiów mogą ubiegać się:

 1. Studenci I roku stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia kształcący się w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej z terenu Miasta Łodzi, którzy posiadają status finalisty lub laureata ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej;
 2. Studenci I roku studiów doktoranckich kształcący się w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej z terenu Miasta Łodzi  ze szczególnymi osiągnięciami w pracy naukowej.

Terminy składania wniosków:
Wnioski o stypendium naukowe Miasta Łodzi należy składać do 15 października 2013 r. Wniosek w zamkniętej kopercie z dopiskiem określającym rodzaj stypendium, należy złożyć w sekretariacie Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Kontynuacja wypłaty stypendium w II semestrze:
Zgodnie z § 7 ust 3 Regulaminu warunkiem kontynuowania wypłat w drugim semestrze roku akademickiego, na który zostało przyznane stypendium, jest potwierdzenie spełnienia warunków decydujących o jego przyznaniu, tj. dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu o zaliczeniu I semestru i posiadaniu statusu studenta lub doktoranta łódzkiej uczelni wyższej.

Wnioski należy składać w:

Sekretariat Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
Departament Architektury i Rozwoju
Urząd Miasta Łodzi
al. Politechniki 32 (I piętro)
93-590 Łódź

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48 42 638 58 67 lub adresem e-mail: p.fabjanowski@uml.lodz.pl.

Informacja pochodzi ze strony www.mlodziwlodzi.pl.

Kontakt

Urząd Miasta Łodzi
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź
tel. 48 42 638 58 67
p.fabjanowski@uml.lodz.pl.
www.mlodziwlodzi.pl