Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci75
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe93
 • inne15
 • artystyczne33
 • sportowe26
 • socjalne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd72
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Miasta Gdyni dla studentów

organizator:

Urząd Miasta Gdyni

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.11.2020

Stypendia Miasta Gdyni dla studentów

Stypendia Miasta Gdyni przyznawane są studentom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdyni za osiągnięcia w nauce. Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi. Stypendia mają charakter motywacyjny i przyznawane są jednorazowo w formie pieniężnej.

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługuje studentom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, potwierdzone średnią ocen co najmniej 3,6 i nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów oraz spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. biorą udział w programach naukowych, popularyzatorskich, projektach lub grantach,
 2. pobierają naukę na różnych uczelniach lub kilku kierunkach,
 3. czynnie uczestniczą (wygłoszenie referatu, prezentacji, przeprowadzenie warsztatu, udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym) w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych,
 4. posiadają zgłoszenia patentowe lub uzyskane patenty.

Do złożenia wniosku stypendialnego uprawniony jest student działający osobiście lub przez pełnomocnika.

Więcej na temat stypendiów można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Gdyni.

Informacja nadesłana przez organizatora.

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni
Śląska 35-37
81-310 Gdynia
tel. 58 761 77 00
wydz.edukacji@gdynia.pl
edukacja.gdynia.pl/