Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Miasta Gdyni dla studentów

organizator:

Urząd Miasta Gdyni

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.11.2020

Stypendia Miasta Gdyni dla studentów

Stypendia Miasta Gdyni przyznawane są studentom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdyni za osiągnięcia w nauce. Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi. Stypendia mają charakter motywacyjny i przyznawane są jednorazowo w formie pieniężnej.

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługuje studentom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, potwierdzone średnią ocen co najmniej 3,6 i nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów oraz spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. biorą udział w programach naukowych, popularyzatorskich, projektach lub grantach,
 2. pobierają naukę na różnych uczelniach lub kilku kierunkach,
 3. czynnie uczestniczą (wygłoszenie referatu, prezentacji, przeprowadzenie warsztatu, udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym) w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych,
 4. posiadają zgłoszenia patentowe lub uzyskane patenty.

Do złożenia wniosku stypendialnego uprawniony jest student działający osobiście lub przez pełnomocnika.

Więcej na temat stypendiów można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Gdyni.

Informacja nadesłana przez organizatora.

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni
Śląska 35-37
81-310 Gdynia
tel. 58 761 77 00
wydz.edukacji@gdynia.pl
edukacja.gdynia.pl/