Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe16
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Miasta Gdyni 2021

organizator:

Urząd Miasta Gdyni

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.11.2021

Stypendia Miasta Gdyni 2021

Stypendia Miasta Gdyni przyznawane są studentom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdyni za osiągnięcia w nauce. Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi. Stypendia mają charakter motywacyjny i przyznawane są jednorazowo w formie pieniężnej.

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługuje studentom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, potwierdzone średnią ocen co najmniej 3,6 i nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów oraz spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. biorą udział w programach naukowych, popularyzatorskich, projektach lub grantach,
 2. pobierają naukę na różnych uczelniach lub kilku kierunkach,
 3. czynnie uczestniczą (wygłoszenie referatu, prezentacji, przeprowadzenie warsztatu, udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym) w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych,
 4. posiadają zgłoszenia patentowe lub uzyskane patenty.

Do złożenia wniosku stypendialnego uprawniony jest student działający osobiście lub przez pełnomocnika.

Więcej na temat stypendiów można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Gdyni.

Informacje pochodzą ze strony: bip.um.gdynia.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni
Śląska 35-37
81-310 Gdynia
tel. 58 761 77 00
wydz.edukacji@gdynia.pl
edukacja.gdynia.pl/