Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • socjalne9
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowo-socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 25.09.2021

Stypendia naukowo-socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa. Uczniowie mogą składać wnioski do 25 września (uczniowie), a termin składania wniosków przez studentów zostanie podany we wrześniu.

Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu wniosku o przyznanie stypendium w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Stypendium jest przyznawane corocznie i ma charakter pomocy socjalnej.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 • zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 • uzyskały za poprzedni rok nauki odpowiednią średnią ocen,
 • Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto.

Wzór wniosku oraz opis niezbędnych załączników znajduje się w regulaminie.

Wnioski należy składać osobiście pod adresem Starostwa Powiatowego w Kaliszu (Budynek tzw. „Skrzydła Wschodniego”), ul. Kolegialna 4, II piętro pok. 212. w terminie do:

 • 25 września przez uczniów,
 • 20 października przez studentów/słuchaczy.

Wnioski należy składać osobiście: budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, II piętro pok. 212. Wszelkie informacje dotyczące stypendium można uzyskać pod numerem tel. 62 501 42 34.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.bip.powiat.kalisz.pl

A po więcej ofert stypendiów zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel. 62 501 43 01

www.bip.powiat.kalisz.pl