Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci70
 • absolwenci16
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne39
 • inne6
 • socjalne13
 • sportowe29
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie5
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie9
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa10
 • samorząd60
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowo-socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 25.09.2021

Stypendia naukowo-socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa. Uczniowie mogą składać wnioski do 25 września (uczniowie), a termin składania wniosków przez studentów zostanie podany we wrześniu.

Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu wniosku o przyznanie stypendium w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Stypendium jest przyznawane corocznie i ma charakter pomocy socjalnej.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 • zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 • uzyskały za poprzedni rok nauki odpowiednią średnią ocen,
 • Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto.

Wzór wniosku oraz opis niezbędnych załączników znajduje się w regulaminie.

Wnioski należy składać osobiście pod adresem Starostwa Powiatowego w Kaliszu (Budynek tzw. „Skrzydła Wschodniego”), ul. Kolegialna 4, II piętro pok. 212. w terminie do:

 • 25 września przez uczniów,
 • 20 października przez studentów/słuchaczy.

Wnioski należy składać osobiście: budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, II piętro pok. 212. Wszelkie informacje dotyczące stypendium można uzyskać pod numerem tel. 62 501 42 34.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.bip.powiat.kalisz.pl

A po więcej ofert stypendiów zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel. 62 501 43 01

www.bip.powiat.kalisz.pl