Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci59
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne12
 • naukowe83
 • sportowe32
 • artystyczne35
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie5
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie9
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa9
 • samorząd61
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowo-socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 25.09.2021

Stypendia naukowo-socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa. Uczniowie mogą składać wnioski do 25 września (uczniowie), a termin składania wniosków przez studentów zostanie podany we wrześniu.

Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu wniosku o przyznanie stypendium w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Stypendium jest przyznawane corocznie i ma charakter pomocy socjalnej.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 • zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 • uzyskały za poprzedni rok nauki odpowiednią średnią ocen,
 • Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto.

Wzór wniosku oraz opis niezbędnych załączników znajduje się w regulaminie.

Wnioski należy składać osobiście pod adresem Starostwa Powiatowego w Kaliszu (Budynek tzw. „Skrzydła Wschodniego”), ul. Kolegialna 4, II piętro pok. 212. w terminie do:

 • 25 września przez uczniów,
 • 20 października przez studentów/słuchaczy.

Wnioski należy składać osobiście: budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, II piętro pok. 212. Wszelkie informacje dotyczące stypendium można uzyskać pod numerem tel. 62 501 42 34.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.bip.powiat.kalisz.pl

A po więcej ofert stypendiów zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel. 62 501 43 01

www.bip.powiat.kalisz.pl