Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • artystyczne22
 • naukowe52
 • socjalne7
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd26
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2020

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa. Wnioski można składać do 25 września (uczniowie) lub 20 października (studenci) 2020 roku.

Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu wniosku o przyznanie stypendium w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Stypendium jest przyznawane corocznie i ma charakter pomocy socjalnej.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 • zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 • uzyskały za poprzedni rok nauki wysoką średnią,
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650 zł netto.

Wzór wniosku oraz opis niezbędnych załączników znajduje się w regulaminie.

Stypendium przyznaje się w roku, w którym został złożony wniosek na okres:

 • od 1 września do 31 grudnia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • od 1 października do 31 grudnia dla studentów i słuchaczy,

oraz roku następującym po złożeniu wniosku na okres:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • od 1 stycznia do 30 czerwca dla studentów i słuchaczy.

Wnioski należy składać osobiście pod adresem Starostwa Powiatowego w Kaliszu (Budynek tzw. „Skrzydła Wschodniego”), ul. Kolegialna 4, II piętro pok. 212. w terminie do:

 • 25 września przez uczniów,
 • 20 października przez studentów/słuchaczy.

Wszelkie informacje dotyczące Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego można uzyskać pod numerem tel. 62 501 42 34.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.bip.powiat.kalisz.pl

A po więcej ofert stypendiów naukowych zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel. 62 501 43 01

www.bip.powiat.kalisz.pl

Dokumenty

do pobrania