Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

organizator:

Zarząd Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 25.11.2016

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2016/2017. Nabór wniosków trwa do 25 listopada 2016 r.
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego. Wsparcie jest oferowane studentom za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, wymienione w załączniku poniżej.

Termin naboru wniosków:
Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 3 października 2016 r. i kończy 25 listopada 2016 r. (decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu).

Miejsce składania wniosków:
Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego”.

Sposób wypełniania wniosków:
Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów, w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej: programstypendialny.pomorskie.eu

Maksymalna wysokość Stypendium wynosi 380 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest Studentowi na okres do 9 miesięcy.

Informacji na temat naboru wniosków udzielają:

Martyna Rompa, tel. 58 32 68 311
Monika Radziszewska, tel. 58 32 68 317
sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego tel. 58 32 68 300, faks 58 32 68 303, drg@pomorskie.eu

Informacje pochodzą ze strony: drg.pomorskie.eu

Kontakt

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 311
drg@pomorskie.eu
drg.pomorskie.eu

Dokumenty

do pobrania