Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci59
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe26
 • naukowe71
 • artystyczne33
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2021/2022

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
sportowe, artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2021

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2021/2022

Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Dostępne są trzy stypendia: „budżetowe”, „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” oraz „„Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

1. finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego – nabór wniosków do 2 sierpnia 2021 r. Stypendium może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2020/2021 pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

 • w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen:
  • w przypadku ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4,
  • w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.

2. finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” – nabór wniosków do 2 sierpnia 2021 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 • w roku szkolnym 2021/2022 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
 • w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
 • w roku szkolnym 2020/2021 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów:
  • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
  • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;
 • w roku szkolnym 2020/2021 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
 • uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

3. finansowanego z projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – nabór wniosków do 15 września 2021 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

1) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

2) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek:

a) ukończył odpowiednio:

– I, II klasę branżowej szkoły I stopnia,

– I, II lub III klasę 4-letniego technikum,

– I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum;

b) uzyskał Średnią ocen (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły, zgodnie z § 2 pkt 18) – co najmniej 5,2;

c) kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w ISP.

3) uzyskał minimum 27,5 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2-4.

Zasady przyznawania stypendiów określają Regulaminy dostępne na stronie internetowej des.pomorskie.eu

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium).

Elektroniczny generator wniosków dotyczące stypendium dla szkół zawodowych zostanie uruchomiony w drugiej połowie lipca br.

Informacje pochodzą ze strony: des.pomorskie.eu

Więcej wartych uwagi stypendiów dla uczniów znajdziecie w naszej bazie!

Kontakt

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 568

des.pomorskie.eu