Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia marszałka województwa pomorskiego dla uczniów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia marszałka województwa pomorskiego dla uczniów

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla uczniów

Departament Edukacji i Sportu UMWP informuje o kolejnej edycji wsparcia stypendialnego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców województwa pomorskiego.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 15 września 2012 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk, osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Komisja stypendialna, rozpatrując wnioski o przyznanie stypendium marszałka, będzie brać pod uwagę osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2011/2012, zgodnie z kryteriami wskazanymi
w programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Lista stypendystów zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu po 30 września 2012 r.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przekazanie wniosku wraz z tabelą osiągnięć ucznia także w wersji elektronicznej w programie Microsoft Word (nie zeskanowane) na adres: stypendiamarszalka@pomorskie.eu

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony www.urzad.pomorskie.eu/pl/

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 326 85 68 / 58 326 88 48
stypendiamarszalka@pomorskie.eu
www.urzad.pomorskie.eu/pl/