Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 05.11.2014

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na posiedzeniu w dniu 14 października 2014 r., podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego. Nabór wniosków rozpoczyna się 15 października 2014 r. i kończy 5 listopada 2014 r.
Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego przysługują studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:
 • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
 • uzyskanie najlepszego wyniku L (wyrażonego w procentach) – tj. uzyskanie z egzaminu maturalnego 100 % punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka, w związku z posiadanym tytułem laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub uzyskanie wysokiego wyniku – tj. uzyskanie z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematykawyniku równego co najmniej 80% punktów.
Stypendium zostanie wypłacone jednorazowo w kwocie 2 000,00 zł brutto.
Maksymalna liczba przyznanych stypendiów:  100.
Wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 730- 1800, wtorek – piątek od 730 – 1530 albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera, wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji i Nauki, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia
Informacja na temat programu stypendialnego, w tym Regulamin i załączniki jest dostępna na stronie internetowej: www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl, w zakładce: Stypendia dla studentów.
Informacja pochodzi ze strony: www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów


www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl