Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe65
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe15
 • artystyczne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.11.2013

Stypendia Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną

Stypendia artystyczne przyznawane są osobom mieszkającym bądź uczącym się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zamierzają realizować przedsięwzięcia polegające na:
1). wykonaniu we wskazanym terminie określonego dzieła, projektu artystycznego lub twórczego, zorganizowaniu wystawy, koncertu, nagraniu płyty, filmu, katalogu, publikacji, itp.,
2). podjęciu studiów na uczelni artystycznej, dodatkowej edukacji artystycznej, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego lub wykonawczego.

Kryteriami decydującymi o przyznaniu stypendiów są:
1). atrakcyjność i oryginalność przedsięwzięcia bądź indywidualnego planu rozwoju artystycznego w przypadku ucznia lub studenta,
2). dorobek związany z twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub ochroną zabytków,
3). cel, jaki chce osiągnąć stypendysta poprzez realizację programu stypendialnego, dodatkową edukację artystyczną bądź studia specjalistyczne.

Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 12.000 zł brutto i jest wypłacane jednorazowo, z zastrzeżeniem, iż stypendia wypłacane uczniom i studentom mogą być wypłacane w ratach.
Stypendium ma charakter indywidualny i może być przyznane tej samej osobie nie częściej niż raz do roku.

Wnioski o przyznanie stypendiów powinny być wypełnione komputerowo na formularzu, którego wzór stanowi załącznik zasad i trybu przyznawania stypendiów.
Do wniosku powinna być dołączona co najmniej jedna rekomendacja opiekuna artystycznego, pracownika dydaktycznego uczelni wyższej – specjalisty w danej dziedzinie, prezesa fundacji lub stowarzyszenia właściwego ze względu na rodzaj działalności twórczej, bądź uznanego autorytetu w dziedzinie określonej we wniosku.

Wniokski można skłądać w terminie: 1) od 15 listopada do 15 grudnia – stypendium roczne (styczeń-grudzień) i półroczne (styczeń-czerwiec),
2) w terminie od 15 kwietnia do 15 maja – stypendium półroczne (lipiec-grudzień).

Zarząd Województwa powołuje komisję stypendialną, której zadaniem jest ocena zgłoszonych wniosków stypendialnych i przedłożenie Zarządowi proponowanej listy stypendystów i wysokości stypendiów.

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. 56 646 20 22 w.*2483
kd.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
www.kujawsko-pomorskie.pl/kultura