Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • socjalne9
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 2023

organizator:

Maciesz Ziemi Cieszyńskiej

Rodzaj:
artystyczne, inne, naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2023

Stypendia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 2023

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić tegorocznych absolwentów i przyszłorocznych uczniów klas maturalnych do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych lub artystycznych na rok szkolny 2023/2024.

Rada Funduszu Stypendialnego podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie obejmować pomocą stypendialną studentów I roku studiów dziennych stacjonarnych oraz utrzyma stypendia dla uczniów klas maturalnych. Stypendia te, fundowane w całości przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości tj. 1800,00 zł na rok dla studentów I roku oraz 900,00 zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści (studenci I roku uczelni artystycznych), mogą ubiegać się o stypendium artystyczne w wysokości 2700,00 zł na rok.

Organizatorzy serdecznie proszą o składanie wniosków, wraz z załącznikami, w siedzibie Zarządu Głównego MZC przy ul. Stalmacha 14 w Cieszynie w terminie do 15 września 2023r. z podziałem na:

 1. Tegorocznych absolwentów szkół średnich, którzy spełnią następujące warunki:
  a) są obywatelami polskimi,
  b) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców oraz mieszkający w Cieszynie, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty niniejszego pisma,
  c) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2150,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2023r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  d) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 obliczonych wg poniższego algorytmu.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

– brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

– podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)

– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4

– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6

– tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Maksymalnie do dwóch kandydatów ze szkoły.

2. Przyszłorocznych maturzystów, mieszkających w miejscowościach powiatu cieszyńskiego (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły,

3. Tegorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne.

Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej

Informacje pochodzą ze strony: macierz.cieszyn.pl

Sięgnijcie po stypendia dla zdolnych uczniów z całej Polski!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
ul. Pawła Stalmacha 14
43-400 Cieszyn
tel. 33 852 16 59
macierz@onet.pl
macierz.cieszyn.pl