Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne34
 • sportowe26
 • socjalne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 2023

organizator:

Maciesz Ziemi Cieszyńskiej

Rodzaj:
artystyczne, inne, naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2023

Stypendia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 2023

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić tegorocznych absolwentów i przyszłorocznych uczniów klas maturalnych do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych lub artystycznych na rok szkolny 2023/2024.

Rada Funduszu Stypendialnego podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie obejmować pomocą stypendialną studentów I roku studiów dziennych stacjonarnych oraz utrzyma stypendia dla uczniów klas maturalnych. Stypendia te, fundowane w całości przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości tj. 1800,00 zł na rok dla studentów I roku oraz 900,00 zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści (studenci I roku uczelni artystycznych), mogą ubiegać się o stypendium artystyczne w wysokości 2700,00 zł na rok.

Organizatorzy serdecznie proszą o składanie wniosków, wraz z załącznikami, w siedzibie Zarządu Głównego MZC przy ul. Stalmacha 14 w Cieszynie w terminie do 15 września 2023r. z podziałem na:

 1. Tegorocznych absolwentów szkół średnich, którzy spełnią następujące warunki:
  a) są obywatelami polskimi,
  b) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców oraz mieszkający w Cieszynie, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty niniejszego pisma,
  c) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2150,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2023r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  d) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 obliczonych wg poniższego algorytmu.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

– brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

– podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)

– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4

– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6

– tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Maksymalnie do dwóch kandydatów ze szkoły.

2. Przyszłorocznych maturzystów, mieszkających w miejscowościach powiatu cieszyńskiego (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły,

3. Tegorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne.

Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej

Informacje pochodzą ze strony: macierz.cieszyn.pl

Sięgnijcie po stypendia dla zdolnych uczniów z całej Polski!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
ul. Pawła Stalmacha 14
43-400 Cieszyn
tel. 33 852 16 59
macierz@onet.pl
macierz.cieszyn.pl