Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia macierzowe i pomostowe na rok 2014/15

organizator:

Biuro Zarządu Głównego MZC

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 14.08.2014

Stypendia macierzowe i pomostowe na rok 2014/15

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych i pomostowych na rok szkolny 2014/15.


Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, kandydatami do stypendiów dla studentów mogą być tegoroczni absolwenci, którzy:
– uczęszczali do szkół ponadgimnazjalnych objętych programem stypendialnym MZC,
– osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90,
– mieszkają na wsi lub w miastach do 20 000 mieszkańców,
– pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (dochód netto 1176 zł* na osobę).
(*1344zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności)

Programy stypendialne otwarte są dla:
a) tegorocznych  maturzystów,  którzy spełnią warunki PSP (min. 90 punktów za pisemny egzamin maturalny + próg dochodowy) – bez limitu ilości kandydatów ze szkoły,
b) tegorocznych maturzystów z Cieszyna, którzy spełnią warunki identyczne jak w PSP,
c) przyszłorocznych maturzystów mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły,
d) uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi), którzy nie muszą spełniać ww. kryteriów, a mogą się starać o uzyskanie nagrody specjalnej,
e) tegorocznych lub ubiegłorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta
Informacje ze strony http://www.macierz.cieszyn.pl/.


Kontakt

Biuro Zarządu Głównego MZC
ul. Pawła Stalmacha 14
43-400 Cieszyn
tel. 33 852 16 59
macierz@onet.pl