Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie38
 • studenci49
 • absolwenci18
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe30
 • muzyczne5
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • naukowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów

organizator:

Centrum Myśli Jana Pawła II

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.07.2017

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to konkurs, który przyciąga i skupia najróżniejszych młodych ludzi. To, co ich łączy, to niebywała aktywność i chęci, by iść do przodu, rozwijać się, ale jednocześnie dostrzegać drugiego człowieka. Stypendystą może zostać każdy, kto oprócz kryteriów formalnych (odpowiedniego dochodu i średniej ocen), twórczo angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy czy projekty, bierze udział w wolontariacie akcyjnym czy długoterminowym, odnosi sukcesy na polu naukowym, sportowym czy artystycznym.

O stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II mogą wystąpić:

 • Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów, a także pełnoletni uczniowie i studenci.
 • Dyrektor szkoły, rektor szkoły wyższej.
 • Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (np. ksiądz proboszcz, duszpasterz).
 • Fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne wśród uczniów i studentów.
 • Każdy, komu znana jest sytuacja ucznia lub studenta, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.

Kryteria dla uczniów

Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów [w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]:

 • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów],
 • średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 oraz przynajmniej dobra ocena z zachowania [maksymalnie 30 punktów],
 • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1100 zł [maksymalnie 12 punktów].
  Dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie warszawskich szkół (po skończeniu kl. 3 szkoły podstawowej) i uczelni.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum Myśli Jana Pawła II może domagać się takiego dokumentu.

Wymagane dokumenty dla uczniówlista.

Należy wypełnić wniosek online, a następnie zatwierdzić, wydrukować i podpisać (wniosek osób niepełnoletnich powinien być podpisany przez ich rodziców albo prawnych opiekunów). Gotowy wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami dostarcz osobiście albo prześlij listem poleconym na adres:

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa

Za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego.

Rekrutacja trwa:

– dla UCZNIÓW: od 23 czerwca do 31 lipca na okres od września 2017 r. do czerwca 2018 r.,

System do wypełniania wniosków stypendialnych zostanie otwarty dla kandydatów 15 czerwca – od tego momentu będzie można uzupełniać formularz rekrutacyjny.

Informacje pochodzą ze strony www.centrumjp2.pl

LINKI:
Wniosek elektroniczny
Kryteria formalne dla uczniów

Kontakt

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa


www.centrumjp2.pl