Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe70
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów

organizator:

Centrum Myśli Jana Pawła II

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.07.2013

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów

Stypendium skierowane jest do:

Uczniów warszawskich:

 1. szkół podstawowych (klasy 4-6),
 2. gimnazjów,
 3. szkół ponadgimnazjalnych,
 4. szkół policealnych,
 5. techników,
 6. zasadniczych szkół zawodowych.

Kto może wystąpić o stypendium?

 1. Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów, a także pełnoletni uczniowie i studenci.
 2. Dyrektor szkoły, rektor szkoły wyższej.
 3. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
 4. Fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne wśród uczniów i studentów.
 5. Każdy, komu znana jest sytuacja ucznia lub studenta, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.

Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów [w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]:

 • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II. (brane jest pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat)  [maksymalnie 40 punktów],
 • średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 oraz  przynajmniej dobra ocena z zachowania  [maksymalnie 30 punktów],
 • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1000 zł  [maksymalnie 12 punktów].

Dochód w rozumieniu ustawy z dnia  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum może domagać się takiego dokumentu.

I nabór

Wnioski można składać do 31 lipca na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2013 roku.

II nabór
Wnioski można składać do 30 listopada* na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.centrumjp2.pl

Kontakt

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa
tel. 22 826 42 22
centrum@centrumjp2.pl
www.centrumjp2.pl