Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024”

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 30.09.2023

Stypendia „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024”

Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach Działania 10.3 Kształcenie Ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Celem projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół podstawowych – 754 uczniów i uczennic klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących, którzy zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim (pod warunkiem, że nie pobierają takich świadczeń w innym województwie) z wyłączeniem szkół dla dorosłych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, poprzez wsparcie stypendialne udzielane na okres od 1.09.2023 r. – 30.06.2024 r.

Rezultat projektu:

Wsparcie stypendialne pozwoli na zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie rozwoju osobistego i edukacyjnego, wpłynie na zmniejszanie problemów i barier w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Stypendyści otrzymają pomoc opiekunów dydaktycznych, w celu identyfikacji mocnych stron ucznia, stworzenia dla niego Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (IPRE) wraz z określeniem celów rozwojowych i zaplanowaniem wydatków przeznaczonych na ich realizację. 717 uczniów i uczennic, dzięki stypendium i wsparciu opiekuna dydaktycznego zrealizuje swoje zaplanowane w IPRE cele rozwojowe.

Wartość projektu: 5 971 680,00 zł
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 075 928,00 zł
Środki budżetu państwa: 298 584,00 zł
Środki budżetu Województwa Lubelskiego: 597 168,00 zł
Złóż wniosek o stypendium w ramach projektu: Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024
Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023-2024 należy składać w terminie od 1 do 30 września 2023 r.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami (w wersji papierowej) oraz jego plikiem elektronicznym– przesłanym za pomocą poczty elektronicznej na skrzynkę mailową stypendia_ue@lubelskie.pl lub dołączonym na nośniku danych z dokumentacją papierową, w zamkniętej kopercie zawierającej opis:

imię i nazwisko Wnioskodawcy,
adres Wnioskodawcy,
dopisek: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” – WNIOSEK
należy wysłać za pośrednictwem placówki pocztowej na adres Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub złożyć w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wniosek można przesłać także w formie dokumentu elektronicznego przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP), do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.lubelskie.pl

A zainteresowanych innymi ofertami stypendiów naukowych zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki stypendiów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 47 81 459, 81 44 16 716; 81 44 16 713
stypendia_ue@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl