Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

organizator:

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Zasady przyznawania stypendiów Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

1. Stypendia przyznawane są w IV kwartale roku kalendarzowego w wysokości 1400,00 zł na ucznia w formie jednorazowej wypłaty.

2. Kryteria przyznania stypendium:

 • Średnia ocen min. 4,5 i celująca ocena w wybranym, wskazanym przedmiocie
 • Opisowa ocena z zachowania, uwzględniająca następujące elementy:

– systematyczność w realizacji obowiązku szkolnego,
– kultura osobista (kultura słowa, wzorowa postawa wobec otoczenia),
– formy upowszechniania swoich zainteresowań,
– stosunek do potrzeb innych ludzi,
– aktywność w środowisku (udział w imprezach wewnętrznych i pozaszkolnych, działaniach społeczno użytecznych,
– inspirowanie aktywności otoczenia
– szczególne zainteresowania rozumiane jako:
a. osiąganie sukcesów w określonej dziedzinie wiedzy, przy jednoczesnym niezaniedbywaniu innych przed miotów,
b. twórcze rozwijanie swych zainteresowań,
c. efekt uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i tematycznych.

3. Wniosek o stypendium wypełnia wychowawca klasy, a opiniuje i potwierdza Dyrektor szkoły. Wniosek może dotyczyć ucznia, który otrzymał stypendium w latach poprzednich.

4. Dana szkoła może złożyć wniosek tylko na jednego ucznia.

5. Wniosek nalezy wypełnić komputerowo i złożyć w Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 54, do dnia 15 września. Jeśli termin ten przypada na dzień wolny od pracy, to wnioski przyjmowane są w również w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tej dacie.

6. Druk wniosku dostępny jest do pobrania poniżej.

7. Do wniosku mogą być dołączane załączniki (kopie świadectw, dyplomów itp.) jako potwierdzenie osiągnięć ucznia.

8. Wnioski rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

a. Przedstawiciele Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
b. Przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
c. Przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

9. Fundatorem stypendiów jest Łódzkie Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz Sponsorzy.

Informacje pochodzą ze strony www.lsps.free.ngo.pl

Kontakt

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
ul. Kopcińskiego 54
Łódź


www.lsps.free.ngo.pl