Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci16
 • absolwenci13
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe21
 • inne3
 • socjalne5
 • sportowe5
 • artystyczne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd17
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

organizator:

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Zasady przyznawania stypendiów Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

1. Stypendia przyznawane są w IV kwartale roku kalendarzowego w wysokości 1400,00 zł na ucznia w formie jednorazowej wypłaty.

2. Kryteria przyznania stypendium:

 • Średnia ocen min. 4,5 i celująca ocena w wybranym, wskazanym przedmiocie
 • Opisowa ocena z zachowania, uwzględniająca następujące elementy:

– systematyczność w realizacji obowiązku szkolnego,
– kultura osobista (kultura słowa, wzorowa postawa wobec otoczenia),
– formy upowszechniania swoich zainteresowań,
– stosunek do potrzeb innych ludzi,
– aktywność w środowisku (udział w imprezach wewnętrznych i pozaszkolnych, działaniach społeczno użytecznych,
– inspirowanie aktywności otoczenia
– szczególne zainteresowania rozumiane jako:
a. osiąganie sukcesów w określonej dziedzinie wiedzy, przy jednoczesnym niezaniedbywaniu innych przed miotów,
b. twórcze rozwijanie swych zainteresowań,
c. efekt uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i tematycznych.

3. Wniosek o stypendium wypełnia wychowawca klasy, a opiniuje i potwierdza Dyrektor szkoły. Wniosek może dotyczyć ucznia, który otrzymał stypendium w latach poprzednich.

4. Dana szkoła może złożyć wniosek tylko na jednego ucznia.

5. Wniosek nalezy wypełnić komputerowo i złożyć w Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 54, do dnia 15 września. Jeśli termin ten przypada na dzień wolny od pracy, to wnioski przyjmowane są w również w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tej dacie.

6. Druk wniosku dostępny jest do pobrania poniżej.

7. Do wniosku mogą być dołączane załączniki (kopie świadectw, dyplomów itp.) jako potwierdzenie osiągnięć ucznia.

8. Wnioski rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

a. Przedstawiciele Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
b. Przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
c. Przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

9. Fundatorem stypendiów jest Łódzkie Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz Sponsorzy.

Informacje pochodzą ze strony www.lsps.free.ngo.pl

Kontakt

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
ul. Kopcińskiego 54
Łódź


www.lsps.free.ngo.pl