Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci29
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne8
 • inne6
 • sportowe14
 • naukowe32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska

organizator:

Urząd Miejski w Gdańsku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.05.2019

Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska

Do godz. 15.00, 31 maja można składać wnioski o przyznanie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska oraz Młodych Gdańszczan w II edycji naboru zgłoszeń w roku 2019. W poprzedniej edycji przyznano je 34 artystom, w tym 8 młodym artystom.

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznaje się na realizację projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym. Mogą je otrzymać artyści lub grupy, zajmujące się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Wniosek, może złożyć osoba fizyczna, zamieszkująca w Gdańsku lub realizująca projekt odbywający się w lub związany z Gdańskiem.

Drugą formą stypendium jest „Młody Gdańszczanin”, przyznawany artystom, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia i są uczniami gdańskich szkół artystycznych, studentami gdańskich uczelni lub ich absolwentami zamieszkałymi w Gdańsku. Projekty, które mogą stanowić argument do złożenia wniosku to także konkursy, warsztaty i kursy o zasięgu co najmniej ogólnopolskim i studia w zagranicznych szkołach artystycznych. Przyznane może być na wniosek dyrektora szkoły artystycznej, rektora lub dziekana wydziału lub osoby zamieszkałej w Gdańsku(w przypadku absolwentów).

Przyznanie stypendiów odbywa się w trybie konkursu wniosków w drodze otwartego naboru.

Nowe wnioski i regulaminy do pobrania Tu

Wnioski należy składać w:

Biurze Podawczym Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12, stanowiska od 14-17.

Liczy się data wpływu do Urzędu. Wnioski do kolejnej, III edycji będą przyjmowane do końca września 2019 roku.

Szczegółowych informacji na temat Stypendium Kulturalnego udziela Pani Pamela Granatowski

Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123

tel. (58) 323 65 15, e-mail: pamela.granatowski@gdansk.gda.pl

Informacje pochodzą ze strony www.gdansk.pl

Kontakt

Biuro Prezydenta ds. Kultury (Pani Pamela Granatowski)
ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123
Gdańsk
tel. 58 323 65 15
pamela.granatowski@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl