Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci28
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe47
 • socjalne6
 • inne6
 • sportowe13
 • artystyczne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

organizator:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2016
wartość stypendium: 3500 zł

Stypendia Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Przyznawanie stypendiów celowych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci ma na celu wspieranie indywidualnych przedsięwzięć służących rozwojowi młodzieży uzdolnionej poznawczo, muzycznie, plastycznie i baletowo.

Stypendia są przyznawane na przedsięwzięcia realizowane w danym roku, na pisemny wniosek złożony przez uczestnika programu lub jego matkę/ojca/opiekuna prawnego(w przypadku niepełnoletnich uczestników programu).

Wnioski o stypendia są rozpatrywane cztery razy w roku (raz na kwartał). Uczestnik programu może złożyć jednorazowo tylko jeden wniosek.

Stypendia mogą być przeznaczone na wydatki związane z rozwojem naukowym lub artystycznym uczestnika programu takie jak: dofinansowanie zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych, dofinansowanie zakupu sprzętu laboratoryjnego, pomocy naukowych i literatury fachowej, dofinansowanie udziału w kursach i konkursach muzycznych i baletowych oraz konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Kwota przyznanego stypendium zależy od oceny wniosku przez komisję, jest proponowana przez komisję i zatwierdzana decyzją Zarządu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 3500 PLN brutto

Rekrutacja do programu prowadzona jest przez internet – formularz w obecnym kwartale jest otwarty do końca czerwca.

Termin uzupełniania wniosków upływa 15 lipca. (Plastycy mają czas na dostarczenie oryginałów prac do 31 lipca.)

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na początku października 2016 roku. 

Informacje pochodzą ze strony: www.fundusz.org

 

LINKI:
Formularz rejestracyjny

Kontakt

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 5a
02-093 Warszawa
tel. 22 848 24 68
fundusz@fundusz.org
www.fundusz.org

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA: