Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Klubu Zonta dla studentek

organizator:

Klub ZONTA Warszawa

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.11.2014

Stypendia Klubu Zonta dla studentek

Stypendia Klubu ZONTA przeznaczone są dla studentek studiów stacjonarnych, które zdały wszystkie egzaminy poprzednim roku i uzyskały wysoką średnią, nie mają  innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Termin składania wniosków upływa 10 listopada 2014. Stypendium wypłaca się dwa razy w roku:  do 30 listopada 2014 za zimowy semestr i do 31 marca 2015  za letni semestr.
O stypendia mogą ubiegać się studentki uczelni warszawskich – drugiego lub następnych lat różnych kierunków studiów, które:
 • zdały wszystkie egzaminy w poprzednim roku i uzyskały wysoką średnią,
 • korzystają ze zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy), tj. nie uzyskują innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e  Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zostały zakwalifikowane przez Komisję Statusu Kobiet Klubu, zwaną dalej stypendialną.
Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek studentki składany do Klubu zgodnie ze wzorem wniosku. O przyznaniu stypendium Klub powiadomi pocztą internetową do 19 listopada 2014.

Informacje nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Klub ZONTA Warszawa
ul. Płatowcowa 19/2
02-635 Warszawa
Tel. 602 576 644
zontawa@poczta.onet.pl