Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne9
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Klubu Zonta dla studentek

organizator:

Klub ZONTA Warszawa

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.11.2014

Stypendia Klubu Zonta dla studentek

Stypendia Klubu ZONTA przeznaczone są dla studentek studiów stacjonarnych, które zdały wszystkie egzaminy poprzednim roku i uzyskały wysoką średnią, nie mają  innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Termin składania wniosków upływa 10 listopada 2014. Stypendium wypłaca się dwa razy w roku:  do 30 listopada 2014 za zimowy semestr i do 31 marca 2015  za letni semestr.
O stypendia mogą ubiegać się studentki uczelni warszawskich – drugiego lub następnych lat różnych kierunków studiów, które:
 • zdały wszystkie egzaminy w poprzednim roku i uzyskały wysoką średnią,
 • korzystają ze zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy), tj. nie uzyskują innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e  Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zostały zakwalifikowane przez Komisję Statusu Kobiet Klubu, zwaną dalej stypendialną.
Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek studentki składany do Klubu zgodnie ze wzorem wniosku. O przyznaniu stypendium Klub powiadomi pocztą internetową do 19 listopada 2014.

Informacje nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Klub ZONTA Warszawa
ul. Płatowcowa 19/2
02-635 Warszawa
Tel. 602 576 644
zontawa@poczta.onet.pl