Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Klubu Zonta dla studentek

organizator:

Klub ZONTA Warszawa

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.11.2014

Stypendia Klubu Zonta dla studentek

Stypendia Klubu ZONTA przeznaczone są dla studentek studiów stacjonarnych, które zdały wszystkie egzaminy poprzednim roku i uzyskały wysoką średnią, nie mają  innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Termin składania wniosków upływa 10 listopada 2014. Stypendium wypłaca się dwa razy w roku:  do 30 listopada 2014 za zimowy semestr i do 31 marca 2015  za letni semestr.
O stypendia mogą ubiegać się studentki uczelni warszawskich – drugiego lub następnych lat różnych kierunków studiów, które:
 • zdały wszystkie egzaminy w poprzednim roku i uzyskały wysoką średnią,
 • korzystają ze zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy), tj. nie uzyskują innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e  Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zostały zakwalifikowane przez Komisję Statusu Kobiet Klubu, zwaną dalej stypendialną.
Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek studentki składany do Klubu zgodnie ze wzorem wniosku. O przyznaniu stypendium Klub powiadomi pocztą internetową do 19 listopada 2014.

Informacje nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Klub ZONTA Warszawa
ul. Płatowcowa 19/2
02-635 Warszawa
Tel. 602 576 644
zontawa@poczta.onet.pl