Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Klubu ZONTA dla studentek warszawskich uczelni artystycznych 2019-2020

organizator:

Klub Zonta

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.08.2019

Stypendia Klubu ZONTA dla studentek warszawskich uczelni artystycznych 2019-2020

Ze środków z funduszu stypendialnego, utworzonego z darowizn, akcji dobroczynnych i z odpisu podatkowego, Klub ZONTA Warszawa wypłaca studentkom studiów wyższych stypendia, o których mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, z późniejszymi zmianami.

O stypendium mogą się ubiegać studentki warszawskich uczelni artystycznych, które:

 • Studiują na studiach stacjonarnych,
 • Uzyskały wszystkie zaliczenia w roku akademickim 2018/2019 ze średnią minimum 4,
 • Korzystają ze zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • Zostały zakwalifikowane przez komisję stypendialną Klubu.

Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek studentki złożony do Klubu pocztą elektroniczną z wykorzystaniem wzoru wniosku dostępnego na www.mojestypendium.pl. Wzór wniosku jest załączony do Regulaminu i stanowi jego część. Termin składania wniosków na zontawa@poczta.onet.pl upływa 25 sierpnia 2019. O przyznaniu stypendium Klub powiadomi kandydatkę pocztą internetową do 6 września 2019.

Stypendium zostanie wypłacone do 15 września 2019 r.

Komisja stypendialna rozpatruje wyłącznie wnioski kompletne bez poprawek. Wnioski błędnie wypełnione lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Komisja stypendialna rozpatruje wnioski niezwłocznie po ich otrzymaniu. Komisja stypendialna może prowadzić rozmowy kwalifikacyjne z wnioskującymi studentkami.
Klub zastrzega sobie prawo przyznania stypendium w innych przypadkach niż określone powyżej. Decyzję o takich odstępstwach podejmuje Zebranie Klubu.
Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wycofania wypłaty stypendium. Decyzję w takich przypadkach podejmuje Zebranie Klubu, a stypendystka jest powiadomiona o tym fakcie pocztą internetową.
Stypendystka zobowiązuje się do świadczenia pracy społecznej na rzecz Klubu, jeśli Klub się o to zwróci.

Informacje zostały nadesłane przez Organizatora.

Znajdź więcej stypendiów krajowych na stronie!

Kontakt

Dokumenty

do pobrania