Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Klubu ZONTA dla studentek

organizator:

Klub ZONTA Warszawa

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.11.2015

Stypendia Klubu ZONTA dla studentek

O stypendia Klubu ZONTA Warszawa mogą ubiegać się studentki drugiego lub następnych lat warszawskich uczelni artystycznych, które:
• zdały wszystkie egzaminy w poprzednim roku i uzyskały wysoką średnią,
• korzystają ze zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, z późniejszymi zmianami),
• zostały zakwalifikowane przez Komisję Statusu Kobiet Klubu, zwaną dalej stypendialną.
Osoby ubiegające się o stypendium, składają do 15 listopada 2015 roku, wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów. Komisja stypendialna rozpatruje wyłącznie wnioski złożone w formie elektronicznej pod adresem: zontawa@poczta.onet.pl.  Komisja nie będzie rozpatrywać wniosków niekompletnych czy zawierających poprawki.
Szczegóły zawiera Regulamin przyznawania stypendiów Klubu ZONTA Warszawa w roku akademickim 2015/2016.
Kandydatki do stypendium są proszone o czytelne wypełnienie wniosku oraz zapoznanie się z Regulaminem.
Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Klub ZONTA Warszawa
ul. Płatowcowa 19/2
02- 635 Warszawa
tel. 602 576 644
zontawa@poczta.onet.pl