Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne16
 • artystyczne34
 • sportowe28
 • socjalne14
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Klubu ZONTA dla studentek

organizator:

Klub ZONTA Warszawa

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.11.2015

Stypendia Klubu ZONTA dla studentek

O stypendia Klubu ZONTA Warszawa mogą ubiegać się studentki drugiego lub następnych lat warszawskich uczelni artystycznych, które:
• zdały wszystkie egzaminy w poprzednim roku i uzyskały wysoką średnią,
• korzystają ze zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, z późniejszymi zmianami),
• zostały zakwalifikowane przez Komisję Statusu Kobiet Klubu, zwaną dalej stypendialną.
Osoby ubiegające się o stypendium, składają do 15 listopada 2015 roku, wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów. Komisja stypendialna rozpatruje wyłącznie wnioski złożone w formie elektronicznej pod adresem: zontawa@poczta.onet.pl.  Komisja nie będzie rozpatrywać wniosków niekompletnych czy zawierających poprawki.
Szczegóły zawiera Regulamin przyznawania stypendiów Klubu ZONTA Warszawa w roku akademickim 2015/2016.
Kandydatki do stypendium są proszone o czytelne wypełnienie wniosku oraz zapoznanie się z Regulaminem.
Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Klub ZONTA Warszawa
ul. Płatowcowa 19/2
02- 635 Warszawa
tel. 602 576 644
zontawa@poczta.onet.pl