Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • naukowe51
 • sportowe17
 • artystyczne19
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Klubu Krakowskiego

organizator:

Klub Krakowski

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2009

Stypendia Klubu Krakowskiego

Warunki aplikacji

Stypendia Klubu Krakowskiego

Klub Krakowski postanowił z dniem 1 stycznia 2001 ustanowić Stypendium Klubu Krakowskiego, mające na celu zwiększenie szans rozwoju młodzieży o szczególnych uzdolnieniach. Stypendium kierowane jest do uczniów szkół średnich Krakowa, którzy ze względów materialnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień.

Stypendium ma postać darowizny członków Klubu Krakowskiego.

Celem Stypendium Klubu Krakowskiego jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom szkół średnich poprzez stworzenie materialnych podstaw rozwoju uzdolnień, poszerzenie możliwości aktywności własnej, a także organizowanie seminariów, obozów naukowych oraz warsztatów badawczych.

Stypendium Klubu Krakowskiego może być przeznaczone między innymi na:

   1. pomoc socjalną,
   2. zakup pomocy naukowych (książek, podręczników, oprogramowania) związanych z zainteresowaniami,
   3. uczestnictwo w kursach przygotowawczych lub podnoszących wiedzę,
   4. częściowe dofinansowanie kursów językowych,
   5. uczestnictwo w seminariach oraz obozach naukowych.

Regulamin stypendium:

1. Stypendium jest kierowane do uczniów szkół średnich i przyznawane na jeden rok szkolny (dziewięć miesięcy).

2. Stypendium może zostać przyznane na kolejny rok szkolny w wyniku podobnej procedury regulaminowej.

3. Osoba ubiegająca się o Stypendium Klubu Krakowskiego powinna przesłać podanie i komplet załączników  do 17 października bieżącego roku, zwykłą pocztą na adres:

                  prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir

                  Katedra Telekomunikacji

                  Akademia Górniczo-Hutnicza

                  al. Mickiewicza 30

                  30-059 Kraków

z dopiskiem „Stypendium Klubu Krakowskiego” lub drogą elektroniczną  na adres: doc. dr hab. Krzysztof Görlich: kgorlich@aspen.pl ).  

Kompletne podanie powinno zawierać następujące dokumenty:

 • podanie o przyznanie stypendium,
 • wypełniony formularz podania o stypendium (wersja elektroniczna do pobrania jest umieszczona na końcu tej strony), przedstawiający zainteresowania kandydata oraz  jego dotychczasowe osiągnięcia w określonej dziedzinie, opisujący jego sytuację materialną, przedstawiający plan rozwijania lub wspomagania uzdolnień, a także podający proponowaną wysokość stypendium i sposób jego wykorzystania; formularz musi być podpisany przez rodziców lub opiekunów,
 • dokumenty poświadczające dotychczasowe osiągnięcia kandydata,
 • opinię szkoły lub instytucji oświatowej.

4. Podania nie zawierające wszystkich elementów nie są rozpatrywane. Klub Krakowski nie zwraca nadesłanej dokumentacji. Klub Krakowski nie udostępnia danych osobowych kandydatów.

5. Podanie wraz z dokumentami towarzyszącymi jest opiniowane przez Komisję Stypendialną powoływaną przez Zarząd Klubu Krakowskiego. Ostateczną decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Zarząd Klubu Krakowskiego na podstawie opinii Komisji Stypendialnej. Pisemna decyzja zostanie przekazana pocztą zwykłą lub elektroniczną do 30 października bieżącego roku. W przypadku decyzji przyznającej stypendium przekazywana jest równocześnie informacja o sposobie jego wypłaty. Wręczenie dokumentu stwierdzającego przyznanie stypendium odbywa się na zebraniu Klubu Krakowskiego.

6. Beneficjant stypendium jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie sposobu wykorzystania stypendium po upływie pięciu miesięcy od daty jego przyznania.

7. Stypendium może zostać cofnięte na wniosek Komisji Stypendialnej w przypadku wykorzystywania go w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z dokumentacją dołączoną do podania o stypendium.

8. Stypendysta jest zobowiązany w terminie do 31 sierpnia następnego roku ocenić pisemnie korzyści uzyskane ze Stypendium, co stanowi warunek konieczny ubiegania się o Stypendium na kolejny rok szkolny.

Informacje pochodzą ze strony www.klubkrakowski.pl

 

Kontakt

Klub Krakowski
Al. 3 Maja 9
30-060 Kraków
(012) 425 36 63
klub@klubkrakowski.pl
www.klubkrakowski.pl