Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie56
 • studenci65
 • absolwenci21
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne16
 • socjalne9
 • artystyczne32
 • sportowe28
 • naukowe85
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie12
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd69
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Klubu Krakowskiego 2023

organizator:

Stowarzyszenie Klub Krakowski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2023

Stypendia Klubu Krakowskiego 2023

Klub Krakowski zrzesza osoby związane z aktywnością gospodarczą, akademicką, medyczną oraz społeczną, działające na rzecz rozwoju Krakowa i regionu. Działalność Klubu Krakowskiego opiera się na pracy społecznej członków, a realizowane przez Klub przedsięwzięcia są finansowane ze składek członkowskich i darowizn członków Klubu.

Klub Krakowski ustanowił z dniem 1 stycznia 2001 stypendium Klubu Krakowskiego mające na celu zwiększenie szans rozwoju młodzieży o szczególnych uzdolnieniach.

Stypendium jest jednocześnie wyróżnieniem za dotychczasowe dokonania laureatów i od roku 2020 ma formę Nagrody Klubu Krakowskiego.
Celem stypendium Klubu Krakowskiego jest danie zachęty wybitnie uzdolnionym uczniom do dalszej pracy, a jednocześnie stworzenie materialnych podstaw rozwoju ich uzdolnień i poszerzenie możliwości realizowania własnych zamierzeń.

Stypendium Klubu Krakowskiego przyznawane jest ze środków własnych Klubu, w trybie otwartego konkursu uczniom szkół ponadpodstawowych Miasta Krakowa.

Stypendium jest kierowane do uczniów ponadpodstawowych szkół Krakowa (dotyczy lokalizacji szkoły, a nie miejsca zamieszkania ucznia)

Kandydaci zgłaszają się sami. Kandydatów do Stypendium zgłaszać mogą także nauczyciele, rodzic lub opiekun, pod warunkiem wyrażenia zgody przez kandydata.

Stypendium Klubu Krakowskiego jest przyznawane w procedurze konkursowej. Wyboru dokonuje 8-osobowa Komisja Stypendialna Klubu Krakowskiego składająca się z członków Klubu wybranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Klub Krakowski. Decyzje o przyznaniu stypendium Komisja podejmuje w głosowaniu i zawiera w protokole. Decyzja Komisji Stypendialnej nie podlega procedurze odwoławczej.

Komisja Stypendialna Klubu Krakowskiego przyznaje rocznie do 5 Nagród Klubu Krakowskiego.
Nagroda-Stypendium dla każdego nagrodzonego wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i jest wypłacane w ciągu roku szkolnego w 4 równych ratach po 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych): 20 października, 20 grudnia, 20 marca i 20 maja. Na szczególne życzenie stypendysty Komisja Stypendialna może rozważyć wypłatę w dwu ratach, lub zmianę terminu wypłaty.

Oprócz nagród-stypendium Komisja może wyróżnić wybranych kandydatów jednorazową kwotą w wysokości do 2500 złotych.
Nagrodzeni mają swobodę w dysponowaniu środkami stypendium, jednak po zakończeniu stypendium, do 31 sierpnia roku następującego po roku przyznania Stypendium, komisja stypendialna Klubu Krakowskiego oczekuje krótkiego sprawozdania z postępów Stypendysta i sposobu wykorzystania Stypendium.

Stypendium może zostać przyznane na kolejny rok szkolny tylko w wyniku oddzielnej procedury konkursowej, to znaczy na każdy rok należy złożyć nowy wniosek o udział w konkursie stypendialnym. Warunkiem ponownego przystąpienia do konkursu jest złożenie sprawozdania za poprzedni okres pobierania Stypendium.

Osoba ubiegająca się o Stypendium Klubu Krakowskiego powinna przesłać podanie z załącznikami do 30 września danego roku pocztą na adres:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir
Instytut Telekomunikacji
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
z dopiskiem „Stypendium Klubu Krakowskiego”

lub drogą elektroniczną na adres:

doc. dr hab. Krzysztof Görlich, czogorithek2@gmail.com

Kompletny wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku o stypendium (wersja elektroniczna do pobrania), przedstawiający zainteresowania kandydata oraz jego dotychczasowe osiągnięcia w określonej dziedzinie, opisujący jego sytuację materialną, przedstawiający plan rozwijania lub wspomagania uzdolnień; formularz wniosku musi być podpisany przez ucznia oraz przez nauczyciela, lub rodzica, lub opiekuna.
 • Krótkie uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium.
 • Opinię szkoły lub instytucji oświatowej.
 • Ewentualnie załączone kopie istotnych dokumentów poświadczających dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych informacji nie są rozpatrywane. Klub Krakowski zwraca nadesłaną dokumentację, lub jej wskazaną część tylko na wcześniejszą prośbę kandydata.

Klub Krakowski nie udostępnia danych osobowych kandydatów poza opublikowaniem imiennej listy laureatów konkursu na co składający wniosek wyrażają zgodę.

Decyzja Komisji Stypendialnej zostaje przekazana wnioskodawcom i kandydatom drogą elektroniczną lub pocztową do 10 października danego roku.

W przypadku decyzji przyznającej stypendium przekazywana jest równocześnie informacja o sposobie jego wypłaty i informacja o ewentualnym obowiązku podatkowym. Wręczenie dyplomu Stypendium Klubu Krakowskiego potwierdzającego przyznanie stypendium odbywa się na uroczystym zebraniu plenarnym Klubu Krakowskiego.

Informacje pochodzą ze strony: klubkrakowski.pl

Więcej informacji na temat aktualnych ofert stypendiów dla studentów uzyskacie za pomocą naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir, Instytut Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

czogorithek2@gmail.com
klubkrakowski.pl