Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe46
 • naukowe17
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Klubu Krakowskiego 2018

organizator:

Klub Krakowski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 01.10.2018

Stypendia Klubu Krakowskiego 2018

Uczniowie krakowskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Klubu Krakowskiego.

Termin składania wniosków mija 1 października.

REGULAMIN

1. Stypendium jest kierowane do uczniów gimnazjów, liceów i techników Krakowa (dotyczy lokalizacji szkoły, a nie miejsca zamieszkania ucznia)

2. Stypendium wynosi 400 zł miesięcznie i jest przyznawane w procedurze konkursowej na okres 9 miesięcy roku szkolnego (od października do czerwca).

3. Stypendium może zostać przyznane na kolejny rok szkolny tylko w wyniku oddzielnej procedury konkursowej, to znaczy na każdy rok należy złożyć nowe podanie o przyznanie stypendium.

4. Osoba ubiegająca się o Stypendium Klubu Krakowskiego powinna przesłać podanie i komplet załączników do 1 października bieżącego roku na adres:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir
Katedra Telekomunikacji
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

z dopiskiem „Stypendium Klubu Krakowskiego”

lub drogą elektroniczną na adres: doc. dr hab. Krzysztof Görlich, kgorlich@a-co.pl

5. Kompletne podanie powinno zawierać następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz podania o przyznanie stypendium (wersja elektroniczna do pobrania z adresu http://www.klubkrakowski.pl ), przedstawiający zainteresowania kandydata oraz jego dotychczasowe osiągnięcia, opisujący jego sytuację materialną, przedstawiający plan rozwijania uzdolnień, a także konkretny sposób wykorzystania stypendium; formularz musi być podpisany przez rodzica lub opiekuna,
 • kopie najistotniejszych dokumentów poświadczających dotychczasowe osiągnięcia kandydata,
 • opinię szkoły lub instytucji oświatowej.

6. Podania nie zawierające wszystkich elementów nie są rozpatrywane. Klub Krakowski nie zwraca nadesłanej dokumentacji. Klub Krakowski jest administratorem danych kandydatów i nie udostępnia żadnych danych osobowych kandydatów poza opublikowaniem imiennej listy laureatów konkursu.

7. Podanie wraz z dokumentami towarzyszącymi jest opiniowane przez Komisję Stypendialną powoływaną przez Walne Zgromadzenie Klubu Krakowskiego. Ostateczną decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Zarząd Klubu Krakowskiego na podstawie opinii Komisji Stypendialnej. Decyzja zostanie przekazana drogą elektroniczną lub pocztową osobie ubiegającej się o stypendium do 1 listopada bieżącego roku. W przypadku decyzji przyznającej stypendium przekazywana jest równocześnie informacja o sposobie jego wypłaty. Wręczenie dokumentu stwierdzającego przyznanie stypendium odbywa się na uroczystym zebraniu Klubu Krakowskiego.

8. Stypendium może zostać cofnięte na wniosek Komisji Stypendialnej w przypadku wykorzystywania go w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z dokumentacją dołączoną do podania o stypendium.

9. Stypendysta jest zobowiązany w terminie do 31 sierpnia bieżącego roku ocenić pisemnie korzyści uzyskane ze Stypendium przyznanego w roku poprzednim,

10. Złożenie sprawozdania stanowi warunek konieczny ubiegania się o Stypendium na kolejny rok szkolny.

Informacje pochodzą ze strony klubkrakowski.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Klub Krakowski
ul. Kałuży 1 lok. 3A/L
30-111 Kraków


klubkrakowski.pl