Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Klubu Krakowskiego

organizator:

Stowarzyszenie Klub Krakowski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Stypendia Klubu Krakowskiego

Klub Krakowski zrzesza osoby związane z aktywnością gospodarczą, akademicką oraz społeczną, działające na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego Krakowa i regionu. Działalność Klubu Krakowskiego opiera się na pracy społecznej członków.

Klub Krakowski postanowił z dniem 1 stycznia 2001 ustanowić Stypendium Klubu Krakowskiego, mające na celu zwiększenie szans rozwoju młodzieży o szczególnych uzdolnieniach. Stypendium kierowane jest do uczniów gimnazjów, liceów i techników Miasta Krakowa, którzy ze względów materialnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień.

Stypendium ma postać darowizny członków Klubu Krakowskiego. Celem Stypendium Klubu Krakowskiego jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom poprzez stworzenie materialnych podstaw rozwoju uzdolnień, poszerzenie możliwości aktywności własnej, a także organizowanie seminariów, obozów naukowych oraz warsztatów badawczych.

Stypendium Klubu Krakowskiego może być przeznaczone między innymi na:

 • pomoc socjalną,
 • zakup pomocy naukowych (książek, podręczników, oprogramowania) związanych z zainteresowaniami,
 • uczestnictwo w kursach przygotowawczych lub podnoszących wiedzę,
 • częściowe dofinansowanie kursów językowych,
 • uczestnictwo w seminariach oraz obozach naukowych.

Stypendium jest kierowane do uczniów gimnazjów, liceów i techników Krakowa (dotyczy lokalizacji szkoły, a nie miejsca zamieszkania ucznia).  Stypendium wynosi 400 zł miesięcznie i jest przyznawane w procedurze konkursowej na okres 9 miesięcy roku szkolnego (od października do czerwca).

Stypendium może zostać przyznane na kolejny rok szkolny tylko w wyniku oddzielnej procedury konkursowej, to znaczy na każdy rok należy złożyć nowe podanie o przyznanie stypendium. Osoba ubiegająca się o Stypendium Klubu Krakowskiego powinna przesłać podanie i komplet załączników do 30 września bieżącego roku na adres:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir
Katedra Telekomunikacji
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

z dopiskiem „Stypendium Klubu Krakowskiego”

lub drogą elektroniczną na adres: doc. dr hab. Krzysztof Görlich, kgorlich@aspen.pl

Kompletne podanie powinno zawierać następujące dokumenty:

 • krótkie podanie o przyznanie stypendium,
 • wypełniony formularz wniosku o stypendium (wersja elektroniczna do pobrania z adresu www.klubkrakowski.pl), przedstawiający zainteresowania kandydata oraz jego dotychczasowe osiągnięcia w określonej dziedzinie, opisujący jego sytuację materialną, przedstawiający plan rozwijania lub wspomagania uzdolnień, a także podający sposób jego wykorzystania stypendium; formularz musi być podpisany przez rodziców lub opiekunów,
 • kopie istotnych dokumentów poświadczających dotychczasowe osiągnięcia kandydata,
 • opinię szkoły lub instytucji oświatowej.

Podania nie zawierające wszystkich elementów nie są rozpatrywane. Klub Krakowski nie zwraca nadesłanej dokumentacji. Klub Krakowski nie udostępnia danych osobowych kandydatów poza opublikowaniem imiennej listy laureatów konkursu.

Podanie wraz z dokumentami towarzyszącymi jest opiniowane przez Komisję Stypendialną powoływaną przez Walne Zgromadzenie Klubu Krakowskiego. Ostateczną decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Zarząd Klubu Krakowskiego na podstawie opinii Komisji Stypendialnej. Decyzja zostanie przekazana drogą elektroniczną lub pocztową osobie ubiegającej się o stypendium do 15 października bieżącego roku. W przypadku decyzji przyznającej stypendium przekazywana jest równocześnie informacja o sposobie jego wypłaty. Wręczenie dokumentu stwierdzającego przyznanie stypendium odbywa się na zebraniu Klubu Krakowskiego.

Stypendium może zostać cofnięte na wniosek Komisji Stypendialnej w przypadku wykorzystywania go w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z dokumentacją dołączoną do podania o stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: klubkrakowski.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Klub Krakowski
ul. Kałuży 1 lok. 3A/L
30-111 Kraków

domanskileszek@gmail.com
klubkrakowski.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

podanie