Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia językowe dla stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.08.2011

Stypendia językowe dla stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych

Stypendia Językowe Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – EDYCJA 2011/2012

Ogłaszamy Konkurs Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dla stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych, którzy rozpoczynają II, III lub IV rok stacjonarnych studiów I stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich oraz studenci I roku stacjonarnych studiów II stopnia, którzy w dotychczasowym toku studiów osiągnęli bardzo dobre oceny (średnia nie może być niższa niż 4,0).

Nagrodą w Konkursie jest roczny kurs w szkole językowej zakończony egzaminem.

Warunki przyznawania stypendium:
1. Stypendia w ramach Programu Stypendiów Językowych są przyznawane tylko studentom, którzy są lub byli stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych;
2. O stypendium mogą ubiegać się wyróżniający w nauce studenci II, III i IV roku stacjonarnych studiów I stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich oraz studenci I roku stacjonarnych studiów II stopnia, którzy w dotychczasowym toku studiów osiągnęli bardzo dobre oceny (średnia nie może być niższa niż 4,0). Średnia liczona jest według zasad określonych przez uczelnię i dotyczy całego toku studiów.
3. Stypendia mogą być przyznane studentom wszystkich kierunków studiów z wyjątkiem studentów filologii angielskiej.
4. Stypendia mogą otrzymać osoby, które spełniają wszystkie powyższe warunki łącznie i przejdą pomyślnie kwalifikację do Programu realizowaną przez szkołę językową;
5. Stypendia przyznawane są tylko raz na dany poziom kursu;
6. Jeśli kandydatów do stypendium w ramach Programu Stypendiów Językowych będzie więcej niż stypendiów, otrzymają je osoby o najwyższych średnich.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (wypełnij formularz on-line wraz z listem motywacyjnym)
2. Dokument potwierdzający uzyskanie średniej z całego toku studiów.

Procedura ubiegania się o stypendium językowe:
1. Wypełnij wniosek on line. Termin składania wniosków on-lina upływa 16 sieprnia 2011r.
2. Zgromadź konieczne do ubiegania się o stypendium językowe dokumenty (list motywacyjny i zaświadczenie o wysokości średniej) i prześlij je wraz z wydrukowanym z systemu wnioskiem do FEP, 31 sierpnia 2011 roku na adres:
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź.
3. Czekaj na decyzję Komisji Stypendialnej Programu, którą otrzymasz na wskazany we wniosku adres mailowy.

Procedura kwalifikacji do Programu:
1. Pierwszy etap realizowany będzie w Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Powołana Komisja Stypendialna na podstawie oceny listu motywacyjnego i wyników w nauce podejmie decyzję o zakwalifikowaniu do Programu.
2. Drugi etap kwalifikacji realizowany będzie w szkole językowej, która na podstawie testów zakwalifikuje kandydata na odpowiedni poziom kursu. Osoby, które przejdą pozytywnie test kwalifikacyjny do udziału w kursie językowym otrzymają stypendium.

Wysokość stypendium:
1. Koszt rocznego kursu w szkole językowej i udziału w egzaminie. Stypendium językowe jest traktowane jako inny dochód i jest przedmiotem opodatkowania

Informacje pochodzą ze strony stypendia-pomostowe.pl

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
tel: (42) 632-59-91
styp_jezykowe@stypendia-pomostowe.pl
www.stypendia-pomostowe.pl