Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci67
 • absolwenci21
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni60
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe47
 • naukowe22
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie8
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia językowe dla stypendystów Programu Stypendia Pomostowe

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.08.2017

Stypendia językowe dla stypendystów Programu Stypendia Pomostowe

Stypendia Językowe adresowane są do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (którzy otrzymywali stypendium pomostowe na I roku studiów), studiujących na wszystkich kierunkach studiów z wyjątkiem filologii angielskiej, którzy uzyskali średnią nie niższą, niż 4,0 (średnia liczona jest według zasad określonych przez uczelnię i dotyczy całego dotychczasowego toku studiów).

Aby ubiegać się o stypendium językowe, powinieneś spełniać łącznie poniższe kryteria:

 • być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych;
 • w roku ubiegania się o stypendium, studiować na II, III lub IV roku stacjonarnych studiów I stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub I roku stacjonarnych studiów II stopnia;
 • studiować po raz pierwszy na danym roku studiów;
 • studiować na kierunku innym, niż filologia angielska;
 • uzyskać średnią nie niższą, niż 4,0.

Stypendium otrzymają studenci, którzy spełnią wszystkie warunki formalne oraz przejdą pozytywnie kwalifikację przeprowadzoną przez szkołę językową.

Jeśli kandydatów do stypendium w ramach Programu Stypendiów Językowych będzie więcej niż stypendiów, otrzymają je osoby o najwyższych średnich.

Zwycięzcy mają prawo do otrzymania stypendium tylko w semestrze zimowym roku akademickiego, na który zostało ono przyznane. Aby otrzymywać stypendium także w semestrze letnim, należy uzyskać pozytywną ocenę szkoły językowej oraz zaliczyć semestr zimowy i przedłożyć FEP stosowne zaświadczenie z uczelni. Jeśli w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, warunkiem dalszej wypłaty stypendium będzie przesłanie do FEP zaświadczenia o kontynuowaniu studiów w semestrze letnim oraz podpisanie zobowiązania do przedłożenia zaświadczenia o zaliczeniu roku w terminie zgodnym z harmonogramem.

Aplikowanie o stypendium językowe składa się z następujących kroków:

 1. Zapoznaj się z zasadami udziału w Programie Stypendiów Językowych (regulamin i wykaz niezbędnych dokumentów)
 2. Jeśli je spełniasz, złóż wniosek on-line zgodnie z terminarzem Programu;
 3. Wydrukuj wniosek (który wcześniej złożyłeś on-line) i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – realizatora Programu.

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej lista studentów, którzy otrzymają stypendium językowe zostanie ogłoszona w części Wyniki rekrutacji.

Jeśli kandydatów do stypendium w ramach Programu Stypendiów Językowych będzie więcej niż stypendiów, otrzymają je osoby o najwyższych średnich.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendia-pomostowe.pl

 

LINKI:
Wniosek online

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
tel. 42 632 59 91, 42 631 95 58
styp_jezykowe@stypendia-pomostowe.pl
www.stypendia-pomostowe.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin