Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci41
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd27
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Instytutu Spraw Publicznych

organizator:

Instytut Spraw Publicznych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.03.2013

Stypendia Instytutu Spraw Publicznych

Instytut Spraw Publicznych ogłasza nabór na stypendia do dwóch Programów ISP:

– Programu Polityki Migracyjnej
– Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego

Program „Nauka i Społeczeństwo” umożliwia młodym badaczom wykorzystanie ich wiedzy, pomysłów i umiejętności w służbie publicznej poprzez udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez ISP. Ideą stypendium jest przygotowanie młodych naukowców do pracy eksperckiej. Oprócz udziału w bieżącej pracy badawczej Instytutu, szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności pisania tekstów analitycznych skierowanych do decydentów i środowisk opiniotwórczych, rozpowszechnianie prac Instytutu na konferencjach, seminariach i w środkach masowego przekazu.
Okres trwania stypendium – 6 miesięcy.
Początek kwiecień 2013

Oferta dla stypendystów:
• możliwość rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinach ważnych z perspektywy polityki publicznej,
• współpracę przy realizacji interesujących projektów realizowanych przez renomowany think-tank
• udział w międzynarodowych projektach badawczych, spotkaniach i konferencjach
• nabycie doświadczenia w praktycznej pracy w nowoczesnym ośrodku badawczym
• indywidualną opiekę Kierownika Programu
• elastyczne godziny pracy w ramach stypendium (około 3 dni w tygodniu)
• miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2500 brutto

Stypendysta Programu Polityki Migracyjnej (PPM) będzie zaangażowany w:

• realizację  badań nad dyskryminacją migrantów i zagrożeniami integracji cudzoziemców w Polsce a szczególnie:
– zdiagnozowanie skali problemu dyskryminacji cudzoziemców na rynku mieszkaniowym
– badania segregacji i gettoizacji
• badanie wyzwań demograficznych i integracyjnych migrantów ekonomicznych w starzejącym się społeczeństwie
• opracowanie raportów z badań
• promocję wyników badań podczas konferencji i seminariów oraz w mediach
• wsparcie pracowników Programu Polityki Migracyjnej w bieżących działaniach (np. organizacji konferencji, seminariów lub szkoleń) odbywających się w tracie trwania stypendium.

Od kandydata oczekujemy:
• ukończonych studiów wyższych bądź rozpoczętych doktoranckich (preferowane dziedziny to socjologia, etnologia, antropologia społeczna, olityka społeczna)
• dobrej znajomości problematyki z zakresu migracji i dyskryminacji
• umiejętności analitycznych
• biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
• umiejętności pracy samodzielnej i w zespole

Dodatkowe atuty kandydata:
• posiadanie publikacji podejmujących jeden lub kilka z wyżej wymienionych tematów
• doświadczenie w organizowaniu konferencji i seminariów
• znajomość drugiego języka obcego

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
• list motywacyjny
• życiorys (z wymienionymi publikacjami, wystąpieniami na konferencjach, jeżeli dotyczy)

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymienionych dokumentów do dnia 25 marca br. pocztą elektroniczną na adres: isp@isp.org.pl. W temacie należy zaznaczyć: Stypendium w Programie Polityki Migracyjnej.

Stypendysta Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego (PDiSO) będzie zaangażowany w:
• zaprojektowanie i przeprowadzenie badań na temat rozwiązań z zakresu włączania obywateli w procesy decyzyjne w Unii Europejskiej (w związku m.in. z Europejskim Rokiem Obywateli obchodzonym w 2013 roku);
• przygotowanie raportu na wskazany wyżej temat;
• przygotowanie policy-brief zawierającego rekomendacje dotyczące m.in. upowszechnienia w Polsce istniejących na poziomie unijnym rozwiązań partycypacyjnych (jak np. europejska inicjatywa obywatelska);
• promocję prowadzonych działań badawczych w mediach i na konferencjach;
• monitorowanie regulacji prawnych i rozwiązań związanych z funkcjonowaniem sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej;
• przygotowanie co najmniej raz w miesiącu materiału na stronę internetową ISP związanego tematycznie z prowadzonym monitoringiem;
• bieżącą działalność Programu Społeczeństwa Obywatelskiego, obejmującą m.in. współpracę z zespołem Programu przy organizacji seminariów i konferencji.

Od kandydata oczekujemy:
• ukończonych studiów wyższych bądź rozpoczętych doktoranckich (preferowane dziedziny to socjologia, prawo, europeistyka)
• dobrej znajomości problematyki z zakresu funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacyjnych mechanizmów podejmowania decyzji
• umiejętności analitycznych
• biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
• umiejętności pracy samodzielnej jak i w zespole

Dodatkowe atuty kandydata:
• posiadanie publikacji podejmujących jeden lub kilka z wyżej wymienionych tematów
• doświadczenie w organizowaniu konferencji i seminariów
• znajomość drugiego języka obcego

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
• list motywacyjny
• życiorys (z wymienionymi publikacjami, wystąpieniami na konferencjach, jeżeli dotyczy)

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymienionych dokumentów do dnia 25 marca br. pocztą elektroniczną na adres: isp@isp.org.pl.W temacie należy zaznaczyć: Stypendium w Programie Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Więcej informacji o warunkach stypendium można uzyskać pod numerem telefonu 022 5564261, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz na stronie: www.isp.org.pl w zakładce O ISP.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5 lok.22
00-031 Warszawa

isp@isp.org.pl
www.isp.org.pl