Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe48
 • artystyczne48
 • naukowe117
 • socjalne25
 • inne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia im. Lane’a Kirklanda

organizator:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Liderzy Przemian, NAWA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2021

Stypendia im. Lane’a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian ogłasza kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2021/2022.

Program Stypendialny im. L. Kirklanda od 21 lat wspiera indywidualny rozwój młodych, ambitnych i aktywnych obywateli państw Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Od 2000 roku wzięło w nim udział blisko 900 stypendystów. Wśród absolwentów Programu są dzisiejsi członkowie rządów, parlamentarzyści, menadżerowie dużych międzynarodowych korporacji, kierownicy organów samorządowych i znani działacze społeczni.

Autorem i fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program jest także wspierany finansowo przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA. Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z pięciu polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin), co najmniej dwutygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych, prywatnych i pozarządowych oraz rozbudowany program szkoleń i warsztatów.

Program kierowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w Regionie.

DZIEDZINY:

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Ochrona środowiska i klimatu
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Do składania wniosków organizatorzy zapraszają kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.
Szczegółowe zasady dotyczące udziału w Programie Kirklanda znajdują się w Regulaminie Programu.

WARUNKI FINANSOWE STYPENDIUM im. L. KIRKLANDA:

 • Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich i wsparcie akademickiego tutora
 • Stypendium w wysokości 18.000 PLN (wypłacane w 9 ratach przez 9 miesięcy).

Ponadto, Realizator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4.200 zł miesięcznie):

 • zakwaterowanie w Polsce podczas całego pobytu,
 • ubezpieczenie KL,OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia,
 • pokrycie kosztów podróży do Polski i podróży powrotnej (według ustalonych limitów),
 • pokrycie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej,
 • opłaty wizowe,
 • możliwość zakupu materiałów i pomocy naukowych,
 • udział w programie orientacyjno-przygotowawczym oraz w zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów,
 • kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

PROGRAM STYPENDIUM:

 • Inauguracja Programu i program orientacyjno-przygotowawczy (8-10 dni, 2 połowa września 2021 r.),
 • Zajęcia akademickie (dwa semestry) na jednej z uczelni w Warszawie, Krakowie, Poznaniu,
  Wrocławiu lub Lublinie,
 • Przygotowanie pracy semestralnej na koniec każdego semestru oraz pracy dyplomowej,
 • 3-4 zjazdy warsztatowo-integracyjne stypendystów w różnych miastach w Polsce,
 • Staż zawodowy (min. 2 tygodnie),
 • Szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (2 semestry),
 • Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2022 r.).

Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
Praca dyplomowa może mieć charakter naukowy lub praktyczny.

KANDYDACI:
Program im. L. Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

 • urzędnicy państwowi i samorządowi,
 • prawnicy,
 • przedsiębiorcy,
 • kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia,
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej,
 • nauczyciele akademiccy,
 • dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:

 • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów
  (posiadacze kart pobytu w Polsce oraz osoby mieszkające lub pracujące w Polsce w
  momencie ubiegania się o stypendium nie mogą aplikować o stypendia Kirklanda),
 • wykształcenie wyższe (ukończone pięcioletnie studia wyższe)
 • Wiek do 40 lat,
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata,
 • Przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie organizatora.

Termin zgłoszeń na Stypendia im. L. Kirklanda 2021/2022 upływa: 1 marca 2021 r.
Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony: kirkland.edu.pl

Inne stypendia naukowe dla absolwentów i doktorantów znajdziecie na naszej stronie.

Kontakt

Fundacja Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
02-304 Warszawa

kirkland@kirkland.edu.pl
kirkland.edu.pl