Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe20
 • socjalne5
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Niedrzwica Duża

organizator:

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Niedrzwica Duża

Jak co roku uczniowie znajdujący się w ciężkiej sytuacji życiowej zamieszkujący na terenie Gminy Niedrzwica Duża będą mogli uzyskać pomoc finansową przyznawana w postaci stypendium lub zasiłku szkolnego na rok szkolny 2011/2012. Z tej formy pomocy może skorzystać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy i spełniające wymagane kryteria powinny złożyć w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, bądź wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2011 roku (w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2011 r.).

Szczegółowe informacje na temat zasad i formy przyznawania stypendiów oraz zasiłków, kryteriów jakie należy spełnić oraz wymaganych załączników dostępne są na stronie www.niedrzwicaduza.pl oraz pod numerem telefonu (81) 517 50 85 wew. 21.

Informacje pochodzą ze strony www.niedrzwicaduza.pl

Kontakt

Urząd Gminy Niedrzwica Duża
ul. Lubelska 30, pokój nr 15
24-220 Niedrzwica Duża
tel.: (81) 517 50 85 wew. 21

www.niedrzwicaduza.pl