Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie11
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne13
 • socjalne4
 • inne4
 • naukowe24
 • sportowe5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia i zasiłki szkolne – Biała Podlaska

organizator:

Urząd Miasta Biała Podlaska

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 30.09.2014

Stypendia i zasiłki szkolne – Biała Podlaska

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska w roku szkolnym 2014/2015
O pomoc przyznawaną przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego mogą ubiegać się tylko uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Biała Podlaska, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.
RODZAJ POMOCY
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów obejmuje:
– stypendium szkolne,
– zasiłek szkolny.
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POMOC MATERIALNĄ

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego przysługuje:
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Wnioski o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO można składać od 1 września 2014 roku:
– do 15 września 2014 roku – w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń,
– do 30 września 2014 roku – w pokoju nr 8, kancelaria ogólna Urzędu Miasta Biała Podlaska dla uczniów zamieszkałych w Białej Podlaskiej, a uczęszczających do szkół usytuowanych poza miastem Biała Podlaska.
ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi w przypadku wystąpienia w rodzinie zdarzeń losowych:

– śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
– klęski żywiołowej,
– wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia lub członka rodziny)
oraz innych szczególnych okoliczności.
WNIOSEK O ZASIŁEK SZKOLNY powinien zostać złożony w pokoju nr 8, kancelaria ogólna Urzędu Miasta Biała Podlaska, nie później niż dwa miesiące od udokumentowanego zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Informacje pochodzą ze strony www.bialapodlaska.pl

Kontakt

Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 341 61 00