Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia i nagrody dla studentów Politechniki Gdańskiej

organizator:

Grupa LOTOS S.A.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 05.12.2012

Stypendia i nagrody dla studentów Politechniki Gdańskiej

Grupa LOTOS S.A. jako firma społecznie odpowiedzialna wspiera wyższe uczelnie i instytuty naukowe, stwarzając swoisty pomost pomiędzy przemysłem, a środowiskiem naukowym. Współpracuje w tym zakresie między innymi  z Politechniką Gdańską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. St.Staszica w Krakowie. Od wielu lat  funduje stypendia dla najlepszych studentów i doktorantów, przyznaje nagrody za najlepsze prace dyplomowe.

Grupa LOTOS pragnąc wesprzeć rozwój naukowy studentów w roku akademickim 2012/2013 ufundowała:
a). 13 stypendiów  fundowanych dla najlepszych studentów Politechniki Gdańskiej  w łącznej wysokości po 5 000,00 zł ( płatnej w ratach)  dla jednego studenta
• Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji  i Informatyki – 3 stypendia
1 stypendium fundowane dla studenta studiów I stopnia
2 stypendia fundowane dla studentów studiów II stopnia

• Wydziału Elektrotechniki i Automatyki  – 3 stypendia
1 stypendium fundowane dla studenta studiów I stopnia
2 stypendia fundowane dla studentów studiów II stopnia

• Wydziału Mechanicznego – 3  stypendia
1 stypendium fundowane dla studenta studiów I stopnia
2 stypendia fundowane dla studentów studiów II stopnia

• Wydziału Chemicznego – 4 stypendia, w tym 2 stypendia dla studentów kierunku: Technologia Chemiczna 
2 stypendia fundowane dla studenta studiów I stopnia
2 stypendia fundowane dla studentów II stopnia

– Jako kryterium przyjmuje się najwyższą średnią ocen uzyskaną w roku akademickim 2011/2012 (za semestr zimowy i letni łącznie). W przypadku, gdy taką samą średnią ocen uzyska większa ilość osób niż wskazana ilość przyznanych  stypendiów  pod uwagę będzie brana średnia ocen za semestr letni 2011/2012.
W przypadku wystąpienia analogicznej sytuacji, pod uwagę będzie brana średnia ocen z semestru zimowego 2011/2012. W przypadku, gdy kilku studentów będzie miało taką samą średnią ocen, decyzję co do sposobu przyznania i ewentualnego podziału stypendium podejmie Komisja powołana do wyboru stypendystów.

– O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie studenci, którzy nie otrzymali w bieżącym roku akademickim żadnego innego stypendium (np. Prezydenta Miasta Gdańska, Gdyni, Sopotu, Marszałka Województwa Pomorskiego lub innego fundatora) z wyjątkiem stypendium Rektora dla najlepszych studentów lub socjalnego przyznanego przez Obdarowanego oraz stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

– Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie wniosku w terminie do dnia 5 grudnia 2012 roku we właściwym dla siebie Dziekanacie.

– Wyboru studentów – stypendystów Grupy LOTOS dokona Komisja złożona z przedstawicieli Grupy LOTOS oraz Politechniki Gdańskiej w terminie do dnia 12 grudnia 2012r. dokona wyboru – beneficjentów stypendium, którą zatwierdza Darczyńca oraz działający u Obdarowanego Prorektor ds. Kształcenia.

– Lista stypendystów zostanie opublikowana w terminie do dnia 15 grudnia 2012 roku na stronach internetowych: www.lotos.pl oraz www.pg.gda.pl

b). 2 nagrody finansowe w wysokości po 2 500,00 zł za najlepsze prace magisterskie w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Chemicznym

– Decyzję o przyznaniu nagrody podejmę Prorektor ds. Kształcenia na wniosek Dziekana Wydziału Chemicznego

– Warunkiem przyznania nagrody za najlepsza prace magisterską  na Wydziale Chemicznym jest złożenie wniosku.

Informacje pochodzą ze strony www.lotos.pl

Kontakt

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
tel. 58 308 73 72