Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie49
 • studenci44
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • socjalne7
 • naukowe67
 • muzyczne12
 • inne2
 • sportowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie2
 • lubelskie4
 • lubuskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia i granty na badania Fundacji NUTRICIA

organizator:

Fundacja NUTRICIA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2020

Stypendia i granty na badania Fundacji NUTRICIA

Aż 75 grantów na badania naukowe i 9 stypendiów przyznała od początku swojej działalności polskim naukowcom Fundacja Nutricia. W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu grantowego po raz pierwszy nakreślono preferowane obszary tematyczne zgodne z nową misją Fundacji.

Fundacja Nutricia od początku swojej działalności wspiera finansowo projekty badawcze oraz sponsoruje stypendia, w wyniku których w Polsce rozwija się nauka w zakresie żywienia człowieka.

Od 2019 r. misją Fundacji Nutricia jest edukacja o roli żywienia na różnych etapach życia człowieka, dlatego uczestnicy 25. jubileuszowej edycji konkursu grantowego będą mogli ukierunkować swoje badania na jeden z obszarów działalności edukacyjnej Fundacji: żywienie dzieci i niemowląt, osób chorych lub starszych.

Kto może składać wniosek o grant?

Konkurs grantowy Fundacji Nutricia kierowany jest do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz specjalistów z zakresu żywienia człowieka.

W ramach konkursu przydzielane są :

 • Granty badawcze – skierowane do doświadczonych badaczy w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka
 • Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora
 • Stypendia naukowe (max. rok) – dla młodych naukowców, przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

Procedura konkursowa

Aby wziąć udział w konkursie uczestnicy powinni wypełnić w j. angielskim formularz aplikacyjny dostępny na stronie Fundacji Nutricia.

Wniosek może dotyczyć badania z dowolnego tematu z obszaru żywienia człowieka. Jednocześnie w tegorocznej edycji konkursu zostały określone 3 tematy preferowane:

 • Alergia na pokarm u niemowląt i małych dzieci
 • Wpływ leczenia żywieniowego na rehabilitację po udarze mózgu
 • Wpływ żywienia medycznego na profilaktykę i/lub leczenie pacjentów po urazach kostnych w grupie osób starszych.

Podpisany i zapisany w formacie PDF wniosek wraz z załącznikami powinien zostać wysłany na dedykowany adres elektroniczny Fundacji: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl do 30.06.2020 do godz. 23.59.

Okres od zamknięcia konkursu do podjęcia decyzji o ew. finansowaniu projektu badawczego trwa ok. 4 miesięcy.

Decyzję o przyznaniu środków na finansowanie projektu badawczego podejmuje Zarząd Fundacji Nutricia na podstawie uchwały Rady Naukowej, kwalifikującej projekt do finansowania. Rada Naukowa zastrzega sobie możliwość podjąć decyzję o nie finansowaniu żadnego ze zgłoszonych do konkursu projektów z powodu niewystarczającego poziomu naukowego wnioskowanych projektów lub z innej ważnej przyczyny.

Wszystkie osoby składające aplikacje zostaną poinformowane o rozstrzygnięciu konkursu grantowego.

W przypadku dodatkowych pytań organizatorzy zachęcają do przeczytania szczegółowych informacji na stronie internetowej Fundacji oraz do kontaktu z Agnieszką Dolną (agnieszka.dolna@nutricia.com).

Informacje pochodzą ze strony: fundacjanutricia.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne stypendia dla naukowców.

Kontakt

Fundacja NUTRICIA
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
tel. 789 251 648
granty.naukowe@fundacjanutricia.pl
fundacjanutricia.pl