Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Gminy Trzebinia dla uczniów

organizator:

Urząd Gminy Trzebinia

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2019

Stypendia Gminy Trzebinia dla uczniów

CEL:
Stypendia są formą promowania szczególnie uzdolnionej młodzieży Gminy Trzebinia.

KOMU PRZYSŁUGUJE:
Stypendium może zostać przyznane uczniom szkół podstawowych , gimnazjów, średnich za szczególne osiągnięcia:

 • w nauce,
 • artystyczne,
 • sportowe.

WYMAGANIA:
Stypendium można przyznać uczniom szkół, którzy w ostatnim roku szkolnym mieszkali na terenie Gminy Trzebinia, i spełniali jeden z poniższych warunków:

 1. osiągają wysokie wyniki w nauce, przy średniej ocen na świadectwie co najmniej 5,5;
 2. są laureatami konkursów przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego;
 3. są laureatami konkursów artystycznych lub zawodów sportowych co najmniej szczebla wojewódzkiego.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Kandydatów mogą zgłaszać:

 • dyrektorzy szkół,
 • rady pedagogiczne lub rady rodziców szkół,
 • kluby i organizacje sportowe,
 • organizacje społeczne,
 • rodzice lub prawni opiekunowie,
 • pełnoletni uczniowie.

WNIOSEK ORAZ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

Zgłoszenie winno stanowić umotywowany wniosek o przyznanie stypendium i zawierać w załączeniu dokumentację osiągnięć (uwierzytelnione kopie świadectwa, dyplomów, wyróżnień).

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych – klauzula informacyjna

TERMINY:

Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Trzebińskiego Centrum Administracyjnego,
ul.Świętego Stanisława 1, 32-540 Trzebinia
w terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM:

Komisja każdorazowo ustala wysokość przyznanego stypendium.
Decyzja Komisji jest ostateczna.

INNE INFORMACJE:

Spośród zgłoszonych uczniów komisja może wybrać i przyznać stypendia najlepszym wg oceny komisji kandydatom.
Komisja ma prawo nie przyznać stypendium w danej dziedzinie, jeżeli nie zostaną spełnione wymogi regulaminu, względnie odstąpić od przyznania stypendium w sytuacji niewystarczających środków finansowych w budżecie Gminy na dany rok.
Trzebińskie Centrum Administracyjne po otrzymaniu protokołu, powiadamia wnioskodawców o wynikach posiedzenia komisji oraz sporządza stosowne umowy.
W szczególnych przypadkach na wniosek komisji przyznającej stypendia, może zostać wprowadzony obowiązek rozliczenia przyznanego stypendium poprzez złożenie faktur/rachunków potwierdzających zakup o charakterze edukacyjnym lub związanym z zainteresowaniem stypendysty, pod rygorem zwrotu całej kwoty stypendium.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Trzebińskim Centrum Administracyjnym
tel. 32 6 122 511 lub 32 6 122 735 wew. 321 – Pani Marzena Kuras (pokój nr 9)

Informacje pochodzą ze strony: trzebinia.pl

Kontakt

Urząd Gminy Trzebinia
ul.Świętego Stanisława 1
32-540 Trzebinia
tel. 32 6 122 511, 32 6 122 735 wew. 321

trzebinia.pl