Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • socjalne7
 • naukowe59
 • inne6
 • sportowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Funduszu Ziemi Olsztyńskiej

organizator:

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 31.08.2017

Stypendia Funduszu Ziemi Olsztyńskiej

Zarząd Fundacji „Funduszu Ziemi Olsztyńskiej” ustalił datę składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2017/2018. Dokumenty będzie można składać w terminie od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku.

W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 219, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15.

 • Wzory wniosków do druku są dostępne pod tym ADRESEM >>
 • Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę.
 • Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych (którzy nie ukończyli 25-go roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn) i spełniać poniższe warunki:

 • osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,00,
 • są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 • spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (zgodnie z ustawą dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi – 634 zł, a dla osoby w rodzinie – 514 zł ).
 • KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM FZO NA ROK SZKOLNY – AKADEMICKI 2017/2018: na osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty) – 1028 zł netto; osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe (nie przekracza kwoty) – 1268 zł netto
 • kompletność wniosku

Można starać się o stypendium naukowo–socjalne, sportowo-socjalne lub artystyczno-socjalne.

Wniosek składa się z 3 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku.

Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta, jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte odpowiednimi zaświadczeniami (zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zasiłki, zaświadczenie o ilości ha w gospodarstwie rolnym i inne – kopie wraz z oryginałami do wglądu).

Zaświadczenia o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku maj – lipiec 2017 roku.

Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku (cz. 2).

Wypełnione i podpisane oświadczenie (cz. 3 wniosku).Średnia ocen udokumentowana kopią świadectwa lub indeksu – potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu).

Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, wszelkie dokumenty, można potwierdzić „za zgodność” w siedzibie Fundacji okazując oryginał.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji pani Joanna Rogowska (tel. 89 521 05 69).

Informacje pochodzą ze strony jonkowo.pl

Kontakt

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej
Plac Bema 5, pok. 219
Olsztyn
tel. 89 521 05 69