Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Funduszu im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna” dla uczniów

organizator:

Centrum Jana Pawła II w Lublinie

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Stypendia Funduszu im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna” dla uczniów

Dnia 1 września 2016 r. rozpoczął się termin przyjmowania wniosków o stypendium Funduszu Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna”.

Fundusz Świadkowie Bożego Piękna im. abp. Józefa Życińskiego adresowany jest do młodych ludzi mieszkających lub uczących się na terenie Archidiecezji Lubelskiej – gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych – zdolnych i utalentowanych, ale zmierzających się z trudnościami materialnymi w swojej rodzinie.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2016 r.

Wnioski można składać za pomocą Poczty Polskiej.

Kryteria przyznania stypendium:

 1. Ukończenie przez ubiegającego się o stypendium ostatniej klasy szkoły podstawowej i rozpoczęcie nauki w gimnazjum.
 2. Nauka w gimnazjum.
 3. Nauka w szkole ponadgimnazjalnej.
 4. Średnia ocen w przypadku ubiegającego się o stypendium nie niższa niż 4,0
 5. Stypendium może być przyznane stypendyście, który jest w trudnej sytuacji finansowej:
 • Podstawą przyznania stypendium jest wysokość dochodu osiągniętego na jednego członka rodziny spośród osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
 • Stypendium może być przyznane stypendyście, którego miesięczny dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia ustalanego corocznie i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.
 • Ubiegający się o stypendium musi mieć uzyskaną średnią minimum 4,000 za poprzedni okres nauki.

Osoba starająca się o stypendium zobowiązana jest dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz wniosku, który w imieniu niepełnoletnich podpisuje rodzic lub opiekunprawny,
 2. aktualne dokumenty potwierdzające łączny dochód uzyskiwany przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Szczegółowy wykaz dokumentów jest zawarty w załączniku do niniejszego regulaminu.
 3. kserokopię świadectwa szkolnego z poprzedniego roku szkolnego, albo kserokopię indeksu z poprzedniego semestru wraz z oryginałami w celu potwierdzenia zgodności.

Informacje pochodzą ze strony: www.cjp2.pl

Kontakt

Centrum Jana Pawła II w Lublinie
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
Tel.: (81) 532-10-58, w. 336
biuro@cjp2.pl
www.cjp2.pl

Dokumenty

do pobrania