Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci49
 • absolwenci15
 • doktoranci4
 • naukowcy1
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • socjalne8
 • sportowe16
 • naukowe44
 • muzyczne6
 • artystyczne21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie10
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie4
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia fundowane przez MPWiK dla studentów i doktorantów z Warszawy

organizator:

Wydział Inżynierii Środowiska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.10.2009

Stypendia fundowane przez MPWiK dla studentów i doktorantów z Warszawy

Stypendia fundowane przez MPWiK dla studentów z Warszawy

O stypendia mogą ubiegać się studenci i doktoranci Wydziału Inżynierii Środowiska związani z profile działalności
MPWiK S.A.

Warunki aplikacji – studenci

– posiadanie obywatelstwo polskie,
– zaliczone co najmniej 3 lata studiów,
– wykazanie się dotychczasową średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczona wg zasad regulaminu studiów) nie mniejszą
niż 4.00,
– zadeklarowanie temat pracy dyplomowej związany z profilem działalności MPWiK S.A. oraz odbycie w czasie studiów
praktyki zawodowej w MPWiK S.A.,
– zobowiązanie się do podjęcia pracy w MPWiK S.A. po ukończeniu studiów przez minimum 2 lata.

Warunki aplikacji – doktoranci

– posiadać obywatelstwo polskie,
– wykazać się oceną co najmniej bardzo dobrą na dyplomie magisterskim,
– zadeklarować lub udokumentować realizację pracy doktorskiej z tematu związanego z profilem działalności MPWiK S.A.,
– przedstawić opinię opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej stwierdzającą predyspozycje doktoranta do pracy inżynierskiej i naukowej,
– zobowiązać się do podjęcia pracy w MPWiK S.A. przez minimum 2 lata po ukończeniu studiów doktoranckich.

Kandydaci ubiegający się o stypendium studenckie powinni złożyć do dnia 30 października 2009 r. wniosek do Sekretariatu Wydziału IŚ (pok. 303) na ręce p. Danuty Mirackiej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (studenci):
1. życiorys,
2. informację o dotychczasowej średniej ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczonej wg zasad regulaminu studiów) potwierdzoną przez Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska,
3. oświadczenie deklarujące: temat pracy dyplomowej związany z profilem działalności MPWiK S.A., odbycie w czasie studiów praktyki zawodowej w MPWiK S.A. i podjęcie po ukończeniu studiów pracy w MPWiK S.A. przez minimum 2 lata.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (doktoranci):
1. życiorys,
2. kserokopię dyplomu magisterskiego,
3. pozytywną opinię opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej stwierdzającą predyspozycje doktoranta do pracy inżynierskiej i naukowej,
4. oświadczenie deklarujące temat pracy doktorskiej związany z profilem działalności MPWiK S.A.
5. zobowiązanie do podjęcia, po ukończeniu doktoratu, pracy w MPWiK S.A. przez minimum 2 lata.

Informacje pochodzą ze strony www.is.pw.edu.pl

Kontakt

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa


www.is.pw.edu.pl