Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci68
 • absolwenci20
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • inne14
 • socjalne12
 • sportowe16
 • artystyczne32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie5
 • lubuskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie9
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia fundowane przez MPWiK dla studentów i doktorantów z Warszawy

organizator:

Wydział Inżynierii Środowiska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.10.2009

Stypendia fundowane przez MPWiK dla studentów i doktorantów z Warszawy

Stypendia fundowane przez MPWiK dla studentów z Warszawy

O stypendia mogą ubiegać się studenci i doktoranci Wydziału Inżynierii Środowiska związani z profile działalności
MPWiK S.A.

Warunki aplikacji – studenci

– posiadanie obywatelstwo polskie,
– zaliczone co najmniej 3 lata studiów,
– wykazanie się dotychczasową średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczona wg zasad regulaminu studiów) nie mniejszą
niż 4.00,
– zadeklarowanie temat pracy dyplomowej związany z profilem działalności MPWiK S.A. oraz odbycie w czasie studiów
praktyki zawodowej w MPWiK S.A.,
– zobowiązanie się do podjęcia pracy w MPWiK S.A. po ukończeniu studiów przez minimum 2 lata.

Warunki aplikacji – doktoranci

– posiadać obywatelstwo polskie,
– wykazać się oceną co najmniej bardzo dobrą na dyplomie magisterskim,
– zadeklarować lub udokumentować realizację pracy doktorskiej z tematu związanego z profilem działalności MPWiK S.A.,
– przedstawić opinię opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej stwierdzającą predyspozycje doktoranta do pracy inżynierskiej i naukowej,
– zobowiązać się do podjęcia pracy w MPWiK S.A. przez minimum 2 lata po ukończeniu studiów doktoranckich.

Kandydaci ubiegający się o stypendium studenckie powinni złożyć do dnia 30 października 2009 r. wniosek do Sekretariatu Wydziału IŚ (pok. 303) na ręce p. Danuty Mirackiej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (studenci):
1. życiorys,
2. informację o dotychczasowej średniej ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczonej wg zasad regulaminu studiów) potwierdzoną przez Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska,
3. oświadczenie deklarujące: temat pracy dyplomowej związany z profilem działalności MPWiK S.A., odbycie w czasie studiów praktyki zawodowej w MPWiK S.A. i podjęcie po ukończeniu studiów pracy w MPWiK S.A. przez minimum 2 lata.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (doktoranci):
1. życiorys,
2. kserokopię dyplomu magisterskiego,
3. pozytywną opinię opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej stwierdzającą predyspozycje doktoranta do pracy inżynierskiej i naukowej,
4. oświadczenie deklarujące temat pracy doktorskiej związany z profilem działalności MPWiK S.A.
5. zobowiązanie do podjęcia, po ukończeniu doktoratu, pracy w MPWiK S.A. przez minimum 2 lata.

Informacje pochodzą ze strony www.is.pw.edu.pl

Kontakt

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa


www.is.pw.edu.pl