Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie11
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe5
 • naukowe24
 • artystyczne13
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie14
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia fundowane przez MPWiK dla studentów i doktorantów z Warszawy

organizator:

Wydział Inżynierii Środowiska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.10.2009

Stypendia fundowane przez MPWiK dla studentów i doktorantów z Warszawy

Stypendia fundowane przez MPWiK dla studentów z Warszawy

O stypendia mogą ubiegać się studenci i doktoranci Wydziału Inżynierii Środowiska związani z profile działalności
MPWiK S.A.

Warunki aplikacji – studenci

– posiadanie obywatelstwo polskie,
– zaliczone co najmniej 3 lata studiów,
– wykazanie się dotychczasową średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczona wg zasad regulaminu studiów) nie mniejszą
niż 4.00,
– zadeklarowanie temat pracy dyplomowej związany z profilem działalności MPWiK S.A. oraz odbycie w czasie studiów
praktyki zawodowej w MPWiK S.A.,
– zobowiązanie się do podjęcia pracy w MPWiK S.A. po ukończeniu studiów przez minimum 2 lata.

Warunki aplikacji – doktoranci

– posiadać obywatelstwo polskie,
– wykazać się oceną co najmniej bardzo dobrą na dyplomie magisterskim,
– zadeklarować lub udokumentować realizację pracy doktorskiej z tematu związanego z profilem działalności MPWiK S.A.,
– przedstawić opinię opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej stwierdzającą predyspozycje doktoranta do pracy inżynierskiej i naukowej,
– zobowiązać się do podjęcia pracy w MPWiK S.A. przez minimum 2 lata po ukończeniu studiów doktoranckich.

Kandydaci ubiegający się o stypendium studenckie powinni złożyć do dnia 30 października 2009 r. wniosek do Sekretariatu Wydziału IŚ (pok. 303) na ręce p. Danuty Mirackiej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (studenci):
1. życiorys,
2. informację o dotychczasowej średniej ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczonej wg zasad regulaminu studiów) potwierdzoną przez Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska,
3. oświadczenie deklarujące: temat pracy dyplomowej związany z profilem działalności MPWiK S.A., odbycie w czasie studiów praktyki zawodowej w MPWiK S.A. i podjęcie po ukończeniu studiów pracy w MPWiK S.A. przez minimum 2 lata.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (doktoranci):
1. życiorys,
2. kserokopię dyplomu magisterskiego,
3. pozytywną opinię opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej stwierdzającą predyspozycje doktoranta do pracy inżynierskiej i naukowej,
4. oświadczenie deklarujące temat pracy doktorskiej związany z profilem działalności MPWiK S.A.
5. zobowiązanie do podjęcia, po ukończeniu doktoratu, pracy w MPWiK S.A. przez minimum 2 lata.

Informacje pochodzą ze strony www.is.pw.edu.pl

Kontakt

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa


www.is.pw.edu.pl