Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • inne7
 • naukowe51
 • sportowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński” 2022

organizator:

Fundacja „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński”

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie, śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2022

Stypendia Fundacji „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński” 2022

Stypendia dla uzdolnionych absolwentów liceów i techników z Bielska-Białej i okolic, którzy pragną studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ale których sytuacja materialna to uniemożliwia lub utrudnia.

Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku akademickiego. Stypendium wypłacane jest przez 9 miesięcy w roku akademickim, od października do czerwca. Wypłata stypendium następuje co miesiąc, przelewem bankowym na rachunek bankowy Stypendysty. Wysokość stypendium wynosi od 300 zł do 800 zł miesięcznie. Na dany rok Fundacja przyzna nie więcej niż 30 (trzydzieści) stypendiów.

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane studentowi, (tj. osobie rozpoczynającej studia, która nabyła prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania), który spełnia łącznie następujące warunki:

 • co najmniej przez 3 ostanie lata, przed złożeniem wniosku, pobierał naukę w szkole w
  Bielsku-Białej lub w powiecie bielskim albo posiadał przez taki okres adres zamieszkania na
  terenie Bielska-Białej lub powiatu bielskiego,
 • osiągnął średnią ocen z ostatniego roku nauki w wysokości co najmniej 4,0
 • posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe (zwycięzcy i laureaci olimpiad i konkursów, publikacje),
 • średni dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym jest na tyle niski, że uniemożliwia pokrycie kosztów związanych z nauką, w szczególności, gdy jest niższy niż 65% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego w danym roku.

Wnioski można wysyłać poczta tradycyjną (ale muszą dotrzeć do ww. daty) lub pocztą elektroniczną albo poprzez FB organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: zbbnauj.pl

Inne stypendia artystyczne możecie znaleźć w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński”
ul. Bystra 133c
43-346 Bielsko-Biała
tel. 606 436 783
grzegorz@pacek.name
zbbnauj.pl